Školička

Školička

ŠKOLIČKA

DO třídy ŠKOLIČKA jsou zpravidla zařazovány nejstarší děti. 

Tedy děti s odkladem školní docházky, děti předškolního věku, část dětí bývá pětiletých. 

Cílem práce v této třídě je nabídnout dětem dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a zvládnutí co nejširší škály doporučených výstupů předškolního vzdělávání podle individuálních možností každého dítěte. 

Na individuální práci s dětmi klademe velký důraz. 

Uplatňujeme zde již kooperativní učení a práci ve skupinách, spolupráci při hře, kde se děti učí přijímat různé sociální role. 

Nechybí polytechnické činnosti dětí a zařazujeme také předškolní vzdělávání mimo areál mateřské školy. 

Spolupracujeme a pravidelně docházíme na návštěvy do prvních tříd naší ZŠ. 

Děti se mohou přihlašovat do různých zájmových kroužků, na plavecký výcvik či školu v přírodě.

 

Věkové složení třídy:                 5-7 let     

děvčat:                                        9

chlapců:                                     15

zaměření třídy:                          příprava na školu (předškoláci, OŠD)

třídní vzdělávací plán 2023/2024:                     “Cesta do pravěku”

režim dne: • od 7,00 do 8,00 scházení dětí ve třídě Včeličky
 • od 8,00 do 8,40 třída Školička - volná hra
 • od 8,40 do 9,00 - ranní kruh
 • od 9,00 do 9,30 - cvičení
 • 9,30 - dopolední svačina
 • od 10,00 - příprava na školu, centra aktivit
 • 11,00 - hodnotící kruh
 • pobyt venku
 • 12,30 - oběd
 • 13,00 - 14,15 četba pohádky, odpočinek na lehátkách
 • 14,30 - odpolední svačina
 • 15,00 - 16,00 - volná hra ve třídě
 • 16,00 - 17,00 - třída Včeličky

Třídní kontakt: skolicka@zsangel.cz

Třídní učitelky:

Renáta Škodová (skodova@zsangel.cz)

Marta Andrlová (andrlova@zsangel.cz)

 

 

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies