Aktuální školní rok

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny 22.2. – 28.2. 2021

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021


Konzultace rodič – žák – učitel (po předchozí domluvě):
9.11. – 13.11.2020
19.4. – 23.4.2021


Pedagogické rady:
31.8.2020
25. 11. 2020
20.1.2021
28. 4. 2021
23. 6. 2021


Třídní schůzky – vždy středa
23.9. 2020
13.1.2021
26.5.2021


Náslechy v prvních třídách – pro rodiče budoucích prvňáků:
Ve třídách s bilingvním programem – v týdnu od 1.2. do 5.2. 2021 (na konkrétní termín budete pozváni na základě zaslané přihlášky)
Ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka vyučované podle metodiky programu Začít spolu – v týdnu od 8.2. do 12.2. 2021 (na konkrétní termín budete pozváni na základě
zaslané přihlášky)


Náslech v přípravné třídě:
od 8.2. do 12.2. 2021 (na konkrétní termín budete pozváni na základě zaslané přihlášky)

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání a do přípravné třídy:
Ve dnech 12.4. – 15.4. 2021 (termín a čas bude upřesněn na základě přihlášky k zápisu)


Škola může s ohledem na vývoj epidemiologické situace tyto termíny měnit, popř. některé akce rušit.

Tradiční školní akce se budou konat pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

Publikována: 9.1.2019

Naposled upravena: 6.6.2021

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

Podporujeme a děkujeme