Aktuální školní rok

Organizace školního roku 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny proběhnou v týdnu od 7.března do 13.března. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Dny ředitelského volna:

27.9.2021
25.10. – 26.10. 2021
29.4. 2022
6.5. 2022

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Konzultace rodič – žák – učitel (po předchozí domluvě):

8.11. – 12.11.2021 a 4.4. –8.4.2022

Pedagogické rady:

8.9.2021
24. 11. 2021
26.1.2022
20. 4. 2022
22. 6. 2022

Třídní schůzky – vždy středa

6.10.2021
12.1.2022
25.5.2022


Dny ředitelského volna:

27.9.2021
25.10. – 26.10. 2021
29.4. 2022
6.5. 2022

Náslechy v prvních třídách – pro rodiče budoucích prvňáků:

Ve třídách s bilingvním programem – v týdnu od 7.2. do 11.2. 2022 (na konkrétní termín budete pozváni na základě zaslané přihlášky)
Ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka vyučované podle metodiky programu Začít spolu – v týdnu od 14.2. do 18.2. 2022 (na konkrétní termín budete pozváni na základě zaslané přihlášky)

Náslech v přípravné třídě:
od 7.2. do 11.2. 2022 (na konkrétní termín budete pozváni na základě zaslané přihlášky)
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání a do přípravné třídy:
Ve dnech 4.4. – 8.4. 2022 (termín a čas bude upřesněn na základě přihlášky k zápisu)
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků a dětí z přípravné třídy:
22.6. 2021 od 17.00 hod v hlavní budově Angelovova
Škola může s ohledem na vývoj epidemiologické situace tyto termíny měnit, popř. některé
akce rušit.

Tradiční školní akce se budou konat pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

Publikována: 9.1.2019

Naposled upravena: 2.9.2021

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

Podporujeme a děkujeme