Kdo jsme

Spolek Angel logoSpolek Angel je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů a přátel školy, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 (dále jen ZŠ a MŠ ANGEL), kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu žáků, práci a rozvoj základní a mateřské školy. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Naše cíle

  • Spolupráce se ZŠ a MŠ ANGEL, zejména podpora a rozvoj podmínek pro úspěšnou výuku.
  • Zprostředkovávat přenos informací mezi ZŠ a MŠ ANGEL a rodiči, vytvářet podmínky a možnosti pro rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže.
  • Příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.
  • Spoluvytvářet nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti a mládež.
  • Spolupráce se ZŠ a MŠ ANGEL při přípravě a organizaci vzdělávacích projektů a programů.
  • Výchova dětí a mládeže k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení.

Děkujeme všem rodičům, kteří se do dění ve škole už zapojili. O realizovaných projektech se více dozvíte v sekci Aktuality.

Výkonný výbor spolku

  • Alice Škvárová – předseda
  • Andrea Melzerová – místopředseda
  • Marie Mališková – hospodář

Členský příspěvek

Členský příspěvek na školní rok 2017/18 byl valnou hromadou odhlasován v minimální výši 700 Kč.

číslo účtu: 2701015466/2010, vedený u Fio banka, a.s.

Publikována: 19.4.2015

Naposled upravena: 16.10.2017

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Čtvrtek 16.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 17.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 18.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 19.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 20.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 21.8.

Hlavní prázdniny

Středa 22.8.

Hlavní prázdniny