Kdo jsme

Spolek Angel logoSpolek Angel je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů a přátel školy, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 (dále jen ZŠ a MŠ ANGEL), kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu žáků, práci a rozvoj základní a mateřské školy. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Naše cíle

  • Spolupráce se ZŠ a MŠ ANGEL, zejména podpora a rozvoj podmínek pro úspěšnou výuku.
  • Zprostředkovávat přenos informací mezi ZŠ a MŠ ANGEL a rodiči, vytvářet podmínky a možnosti pro rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže.
  • Příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.
  • Spoluvytvářet nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti a mládež.
  • Spolupráce se ZŠ a MŠ ANGEL při přípravě a organizaci vzdělávacích projektů a programů.
  • Výchova dětí a mládeže k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení.

Děkujeme všem rodičům, kteří se do dění ve škole už zapojili. O realizovaných projektech se více dozvíte v sekci Aktuality.

Výkonný výbor spolku

  • Markéta Šarovská
  • Želmíra Vlčková
  • Kristýna Hrůzová

Dary rodičů

Prosíme rodiče o finanční dar do spolku, ideálně ve výši 700 Kč/dítě/školní rok.

Výběr darů probíhá prostřednictvím třídních důvěrníků nebo třídních učitelů.

 

Publikována: 19.4.2015

Naposled upravena: 23.9.2021

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies