Zaostřeno na

Aktuality

ZLEPŠOVÁK


Moc děkujeme všem, kteří jste se zapojili do sběru nápadů Zlepšováku. Sešlo se nám celkem 31 návrhů na vylepšení prostředí školy pro starší děti. Mrzí nás, že se vás zapojilo tak málo, ale o to větší mají vaše nápady šanci na úspěch. Některé nápady se nám vícekrát opakovaly, některé byly určeny pro mladší děti. Původně jsme plánovali, že v tomto týdnu bude probíhat hlasování o výběru nejlepších návrhů. Nyní však ještě ověřujeme s vedením školy možnosti realizace jednotlivých návrhů. Primárně diskutujeme návrhy, které jsou určeny pro všechny a ne jen pro konkrétní třídy a zároveň jsou v cenových možnostech 30tis. Kč na jeden nápad. Máme zde i několik "levnějších" nápadů, takže se nám podaří zrealizovat více než 5 návrhů.    Některé nápady jsme již po dohodě s vedením školy začali realizovat: do Atria KC jsme zakoupili venkovní stolní fotbálek jednáme o umístění automatu na kancelářské potřeby Ohledně realizace dalších vašich nápadů vás budeme informovat co nejdříve.

Základní a Mateřská škola Angelevova

Věnujeme se dětem od tří do patnácti let s ohledem na jejich rozdílné individuální potřeby.

Naším cílem je, aby od nás odcházeli žáci, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umět zacházet s informacemi, být kreativní a flexibilní.
Fotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školy

„Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista.."

— Albert Einstein

Podporujeme a děkujeme