Zaostřeno na

Aktuality

Základní a Mateřská škola Angelevova

Věnujeme se dětem od tří do patnácti let s ohledem na jejich rozdílné individuální potřeby.

Naším cílem je, aby od nás odcházeli žáci, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umět zacházet s informacemi, být kreativní a flexibilní.
Fotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školyFotky z naší školy

„Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista.."

— Albert Einstein

Podporujeme a děkujeme