Projekty

Projekt PRO VIZE

Modernizace odborných učeben v ZŠ, přeměna zahrady MŠ a její vybavení v souladu s EVVO.

Projekt EDUGATE

Testování didaktických materiálů

Projekt EDUGATE

Dokončení vzdělávacího programu

Projektové setkání EDUGATE

Multijazyčné vzdělávání v raném věku

Projekt EDUGATE

Škola je zapojena do mezinárodního projektu na podporu multijazyčného vzdělávání EDUGATE.

S výhledem za horizont

Naše škola je příjemcem a realizátorem projektu S výhledem za horizont.

UČÍME SE SPOLU

Naše škola je zapojena jako partner do projektu Učíme se spolu. Příjemcem a realizátorem projektu je společnost Step by Step ČR o.p.s.

Rovnost a rozdílnost

Naše škola je zapojena jako partner do projektu Rovnost a rozdílnost - Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy. Příjemcem a...

Češtinou k inkluzi

Naše škola je zapojena jako partner do projektu Češtinou k inkluzi. Příjemcem a realizátorem projektu je META, o.p.s.

Školní čtenářské kluby

Informace o projektu, do kterého se zapojila i naše škola

  Kalendář

Středa 19.6.

Pedagogická rada

Čtvrtek 20.6.

Mozaika