Podpora aktivního občanství - projekt EHP

Podpora občanské angažovanosti

Podpora občanské angažovanosti

Česko-norská spolupráce žáků s komunitou pokračuje

“Aktivní děti se učí lépe!”

“Aktivní děti se učí lépe!”

Podpora aktivního občanství EHP-CZ-ICP-1-007

  Kalendář