Podpora aktivního občanství - projekt EHP

ZŠ Angel

Základní informace o projektu

PODPORA OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI EHP–CZ–ICP–1–007

ZŠ Angel

Podpora občanské angažovanosti

Cíle projektu a popis realizace

ZŠ Angel

První projektové setkání

Podpora občanské angažovanosti EHP-CZ-ICP-1-007

ZŠ Angel

Druhé projektové setkání

Podpora občanské angažovanosti EHP–CZ–ICP–1–007  

ZŠ Angel

Třetí projektové setkání

PODPORA OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI EHP – CZ – ICP – 1 – 007

ZŠ Angel

Příklady dobré praxe

PODPORA OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI EHP – CZ – ICP – 1 – 007

ZŠ Angel

Příklady dobré praxe

PODPORA OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI EHP – CZ – ICP – 1 – 007

  Kalendář