Třetí projektové setkání se podařilo

PODPORA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ

EHP–CZ–ICP–1–007

Třetí projektové setkání se podařilo

                                                                                                                       

„Česko – norský tým se konečně setkal“

Projekt Podpora aktivního občanství se posunul do druhé fáze. Pandemie COVID 19 několikrát znemožnila osobní setkání česko-norského týmu. Všechna práce se přesunula do online prostředí. K velkému potěšení všech zúčastněných se osobní setkání podařilo ve dnech 2.11. – 3.11. 2021. Zástupkyně bilingvního programu ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 Mgr. Marie Horčičková navštívila se svým týmem Rosvik Skole v Norsku. Dva pracovní dni zahrnovaly jak hodnocení dosavadní práce a upřesnění další fáze projektu, tak i prezentaci dokončených výstupů. Český tým prezentoval tři realizované projekty, které budou implementovány do českého kurikula ŽŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 jako podpora občanské angažovanosti v jednotlivých ročnících. Jedná se o úzkou spolupráci prvostupňových dětí s dětmi předškolního věku, spolupráci dětí s prarodiči či dobrovolnické činnosti žáků z druhého stupně. Norským tým nás inspiroval zejména vybudováním volnočasové místnosti pro místní školáky. Oba týmy si navzájem poskytly zpětnou vazbu a domluvily si termín dokončení zbylých projektů.

Při příznivých podmínkách se další setkání uskuteční na jaře v Praze. Hlavním cílem bude konference, na které se budou prezentovat jednotlivé výstupy z projektu.

 

Publikován: 28.11.2021

Vytvořil(a): Jana Zachová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies