Aktuality

Důležité sdělení

Důležité sdělení

kroužky - od 12.10. neprobíhají

Lekce SPORT TEAM SOUROZENCŮ VŮJTOVÝCH

Lekce SPORT TEAM SOUROZENCŮ VŮJTOVÝCH

Pokud hledáte SPORT, v kterým vládne SYSTÉM BEZ SYSTÉMU, snoubí se ESTROGEN s TESTOSTERONEM a vychází ADRENALIN a zároveň si přejete NĚCO JINÉHO, něco, co doprovází smích, hledáte správně u nás …

Komunitní centrum

Komunitní centrum

vánoční přání

KC - keramika

KC - keramika

zrušena lekce keramiky

ZŠ Angel

S.K.L.E.N.Í.K.

důležité sdělení

KC - důležité sdělení

KC - důležité sdělení

organizace příchodů a odchodů na kurzy

VOLEJBAL/BASKETBAL/HÁZENÁ – MÍČOVÉ HRY

VOLEJBAL/BASKETBAL/HÁZENÁ – MÍČOVÉ HRY

Lekce jsou určeny pro chlapce i děvčata, kteří si chtějí zdokonalit své dovednosti v míčových sportech (zaměření především na VOLEJBAL/BASKETBAL A HÁZENOU). Závěr lekcí je vždy „osvěžen“…

KC  - informace

KC - informace

poděkování a instrukce KC

  Kalendář