Poslání školní družiny

 

Školní družina (ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace žáků a dohled nad žáky.

Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání žáků 1. – 4. ročníku.

Je v provozu v pracovní dny v určených prostorách školy:

 

RANNÍ DRUŽINA

Oddělení ranní ŠD pro zapsané žáky do školní družiny je v provozu od 6,30 v prostorách určených v budově Angelovova. Příchod dětí je možný do 7,40. V pozdějších hodinách nebude již dítě do ranní ŠD přijato z důvodu organizace převádění dětí na budovy Rakovského a Mladenovova. Žák musí být zákonným zástupcem osobně předán do ranní ŠD službu konající vychovatelce!

 

Ranní ŠD pro žáky z budovy Angelovova

Žáci z ranní družiny, kteří mají kmenovou třídu na budově Angelovova, jsou převáděni pověřeným pedagogickým pracovníkem, zpravidla vychovatelkou konající službu v ranní ŠD ke společným šatnám v 7,50.

 

 Ranní ŠD pro žáky z budovy Mladenovova

Žáci z ranní družiny, kteří mají kmenovou třídu na budově Mladenovova, jsou převáděni pověřeným pedagogickým pracovníkem, zpravidla vychovatelkou konající službu v ranní ŠD. Odchod v 7,40. Příchod na budovu Mladenovova do 8,00.

 

Ranní ŠD pro žáky z budovy Rakovského

Děti z ranní ŠD, kteří mají kmenovou třídu na budově Rakovského, jsou převáděni pověřeným pedagogickým pracovníkem. Odchod z budovy Angelovova v 7,40. Příchod na budovu Rakovského do 8,00.

 

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

Budova Angelovova

Provoz odpolední ŠD na budově Angelovova: účastníci ŠD 1.-3.tříd zpravidla zůstávají do 14,45 hodin ve svých kmenových třídách. Účastníci ŠD 4.tříd jsou po vyučování převáděni do společných prostor ŠD 4.tříd.

V 15,00 hodin jsou žáci ŠD 1.-3.tříd předáváni do společného oddělení ŠD na budově Angelovova. Provoz ŠD na budově Angelovova končí v 17,00 hodin.

 

Budova Mladenovova

Provoz odpolední ŠD na budově Mladenovova: účastníci ŠD zpravidla zůstávají do 14,45 hodin ve svých kmenových třídách. V 15,00 hodin jsou předáváni do společného oddělení ŠD jednotlivých ročníků. V 16,00 hodin jsou žáci předáváni podle jmenného seznamu do společné ŠD. Provoz ŠD na budově Mladenovova končí v 17,00 hodin.

 

Budova Rakovského

Provoz odpolední ŠD na budově Rakovského: účastníci ŠD zpravidla zůstávají do 14,45 hodin ve svých kmenových třídách. Poté s pedagogickým doprovodem přecházejí do společné družiny na budovu Angelovova. Provoz ŠD na budově Angelovova končí v 17,00 hodin.

 

Zázemí školní družiny

ŠD využívá školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, hernu a prostory Komunitního centra. Školní zahrada, školní hřiště u budovy Mladenovova a hřiště u budovy Angelovova nejsou určeny pro veřejnost, pouze pro žáky zapsané do školní družiny.

Po vyzvednutí dítěte ze školy, musí rodiče z bezpečnostních důvodů opustit areál školy.

Činnosti ŠD

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, činností vedoucích k prevenci rizikového chování; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Náležitou pozornost věnují vychovatelky výchově ke zdravému životnímu stylu, pečlivě sledují případné projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy.

 

KONTAKTY DO ŠD:

Budova Angelovova mobil: 770119371 - v provozu od 14:30 – 17:00 h.

Budova Mladenovova mobil: 770119372  - v provozu od 14:30 – 17:00 h.

Budova Rakovského mobil: 770119373  -  v provozu do 14:30 h.

 

Do ŠD na všech budovách jsou zavedeny přímé telefony, které mohou rodiče v naléhavých případech využít. Telefony nepřijímají SMS zprávy.

Z bezpečnostních důvodů nelze dítě uvolňovat na základě telefonátu, SMS, e-mailové zprávy nebo ústního vzkazu. Účastníka zájmového vzdělávání lze uvolňovat z družiny jen podle údajů na zápisních lístcích nebo na základě písemného pokynu (pokyn musí obsahovat jméno dítěte, datum a čas, kdy má být uvolněno a podpis rodiče nebo zákonného zástupce).

 

 

Publikována: 20.4.2015

Naposled upravena: 17.4.2018

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Pondělí 17.6.

5.E - Finanční gramotnost
Výlet do ZOO 1.E
08:00 - 15:00

Pojedeme do ZOO .   Máme objednaného průvodce, budeme si povídat o zajímavých zvířatech ... Zpět pojedeme parníkem.   S sebou v malém batůžku: pití, drobné kapesné, svačina (větší oběd bude odhlášen), pláštěnka   Sportovní oblečení dle počasí   Vstupné+parník Kč 230,--

Finanční gramotnost
08:00 - 10:00

Úterý 18.6.

3.B Fotografování
08:15 - 10:00

Společná třídní fotografie 40,- Skupinka 30,- (Platí ji každý, kdo je na fotce.)  

Zahradní slavnost
15:00 - 17:00

Prosíme, rodiče o účast na Zahradní slavnosti, ať si společně užijeme příjemné odpoledne plné her a aktivit a děti se mohou pohybovat po areálu bez omezení s Vámi. Prosím všechny děti o účast v kostýmu - oblečení za 100 let, děti za 100 let.

Středa 19.6.

Exkurze
Kino - Čtyřlístek 1.E
09:30 - 11:00

Budeme vybírat Kč 60,- na představení

Čtvrtek 20.6.

MOZAIKA

celoškolní projektový den MOZAIKA na téma Hry a Hraní

Mozaika
Mozaika
MOZAIKA - projektový den
08:15 - 12:50

20. 6. bude celý den probíhat letošní projektový den MOZAIKA. Téma dílny jsou Hry a hraní.   Protože je téma hodně široké, věřím, že všichni najdeme nápady na tvořivé aktivity (společenské, deskové, sportovní hry, divadlo, hudba, výtvarné aktivity, výroba vlastních her a  hraček ....).   Ve třídě 2.A budeme vytvářet vlastní hry (deskové, karetní, logické ...) V případě potřeby náročnějších materiálů, prosím donést.   Rodiče jsou vítáni nám přijít pomoci hry vyrábět a hrát a užít si společné dopoledne.

3.B Návštěva knihovny
12:10 - 12:50

Poslední společná výměna knížek. Přes prázdniny návštěva knihovny v domácí režii.

Pátek 21.6.

5.E - Fotografování žáků
Fotografování tříd
Fotografování 2.A
08:35 - 08:45

Fotografování tříd na hlavní budově.

Jak se dělá kniha 1.E
09:00 - 12:00

workshop o knize v nakladatelství Děti se dozví, jak se kniha dělá a sami si jednu vyrobí