Plán akcí ŽP ve školním roce 2018/2019

 

Plán akcí ŽP pro školní rok 2018/2019 .

 

 

 

Pokud  Vám není něco jasného, pište na hanusova@zsangel.cz, lokaj@zsangel.cz či zaběhněte do KC.

 • akce pro MŠ - dne 18.10.  Pohádkový les, akce začíná v 9.15 hodin. Sraz uchazečů v 8.30 hodin na recepci školy. Žáci budou mít masky a připravené úkoly pro děti z MŠ k jednotlivým stanovištím. Teplé oblečení, svačinu a pití s sebou :) Lísteček se souhlasem rodičů v den akce předat paní Hanušové či panu Lokajovi. Akce proběhla velmi příjemně. Děti z MŠ byly nadšené, žáci měli připravené moc hezké masky i soutěže v lese. Už se těšíme na další Pohádkový les na JAŘE
 • dne 8.11 akce MŠ - Lampiónový průvod, ŽP zde bude pomáhat při organizaci akce - sraz v  KC v 16.20 hodin
 • připravujeme - každý rok ŽP připravuje akci zvanou  ANGEL HLEDÁ TALENT. 

   I letos proběhne oblíbená akce v prostorách školní jídelny 19.11 od 14.30 hodin. Přijít může každý, kdo něco umí a nebojí se s tím vystoupit.

  Objevit se tedy může zpěvák, tanečník, ten, kdo rád recituje, kouzlí či ovládá jinou dovednost :)

  Prosíme o sdělení  této akce Vašim žákům, každý je vítán (1. - 9. tř.), informace je i na webu školy. Některá vybraná "čísla" se mohou objevit na vánočním vystoupení školy 13.12. - Vánoce u  Andělů, informace na webu školy i s plakátkem akce

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí ŽP pro školní rok 2017/2018 .

 

Každoročně se zaměřujeme na nějakou oblast, ve které chceme napomoci zlepšovat školní prostředí.

Tento rok se zaměřujeme na umění. Chtěli bychom zkrášlit interiéry školy vlastními výtvory - obrazy, fotografie a podporovat tím

kreativitu naši i našich spolužáků.

 

 • zajímáme se o spolupráci s jinými školami (Věčný dopis - název našeho "projektu" na kterém pracujeme) - probíhá

 

 • spolupracujeme s rodiči na akcích,  dne 9.11 akce MŠ - Lampiónový průvod, ŽP zde budeme pomáhat při organizaci akce

 

 • spolupráce se Stravovací komisí  - ochutnávky jídel ve školní jídelně - probíhá

 

 • akce pro MŠ, přípravnou třídy a 1. třídy - dne 15.11  Pohádkový les, akce začíná v 9.00 hodin

 

 • akce ANGEL má talent dne 20.11 od 15.00 hodin

 

 • akce ČERT a MiKULÁŠ v MŠ (9.B )

 

 • .  diskuse v parlamentu: Co koupit za sběr papíru? Stále aktuální téma. Info p. učitel Lokaj - probíhá

 

 • akce Čteme dětem v MŠ - po obědě ve 13.00 hodin vždy přijdou dva žáci ZŠ do MŠ a přečtou dětem pohádky, aby se jim lépe usínalo. Parlament navštívila paní učitelka Lenka ze Světlušek a vysvětlila žákům, jak čtení pohádek u dětí z MŠ probíhá  - akce bude trvat po celý rok

 

 • NÁVŠTĚVA paní Báry Le Blanc a vedoucí školní jídelny paní KORYTÁŘOVÉ V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU 23.3. – Zopakovat dětem proces, jak mají postupovat, když mají nějaké připomínky (zajít za úí Korytářovou, Černíkovou). Představení plakátu a krabičky na vzkazy. Ze zdravotních důvodů paní vedoucí jídelny schůzka přeložena, termín se vylaďuje

 

  • akce KRÁSNÉ VELIKONOCE. Pojďme udělat velikonoční vajíčka, pomlázku a jiné jarní výtvory v rámci jednotlivých tříd. Jarní výrobky si pak bude možné prohlédnout pro radost a dobrou jarní náladu:) v KC od 26.3 - 29.3.  Výrobky prosím odevzdávejte v KC do 23.3 (Veronika Hanušová).   

 

 • akce Den Země - namalovat obrázky mořských živočichů do 12.3, jako propagace letošného tématu Dne Země 2018 ve  spolupráci s Úřadem Praha 12. Požadavky na obrázek: rozměry 21x21 cm, na obrázku vyobrazen jeden mořský živočich, nakreslený přes celý formát s okrajem 1,5 cm. Na zadní stranu obrázku uvést jméno, příjmení, třídu, kontakt na učitele. Fotky žáků jsou již na webu školy a některé budou vybrány jako součást plakátu ke Dni Země 2018 Úřadem Městské části Praha12. Dále pak je součástí této akce vyrobit skulpturu z plastů,která bude v rámci výstavy všech obrázků vystavena v galerii Viničního domu. Datum odevzdání je 28.3 do KC.  Děkujeme všem třídám, které se této akce účastní a podporují téma zaměřené na znečišťování našeho města, oceánů, naší planety...V letošním roce se zapojilo hodně tříd a obdrželi jsme velké množství zajímavých výrobků a obrázků. Děkujeme:)

 

 • akce Den Země - čístíme les, akce proběhne dne 5.4.2018 pod vedením pana učitele Tomáše Stehna
 • 5.4. 2018 první setkání v 9.00 hodin všech ŽP Prahy 12, za naši školu se zúčastní žáci Lucie Filipová, Julie Šimková a Jan Ryček

           v řešení akce - Orientační běh pro 2. stupeň - duben - červen 2018

 

       v řešení akce - Pohádkový les pro MŠ, paní učitelka Uhrová oslovila ŽP, protože se dětem z MŠ minulá akce velmi líbila   - květen  2018

 

 20.4. 2018 NÁVŠTĚVA paní Báry Le Blanc a vedoucí školní jídelny paní KORYTÁŘOVÉ V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

"Vaříme" skvělou jídelnu

Stravkomise v žákovském parlamentu.

VEDOUCÍ JÍDELNY A STRAVOVACÍ KOMISE V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU, ANEB „VAŘÍME SKVĚLOU JÍDELNU“

V pátek 20. dubna jsme v žákovském parlamentu mluvili o stravování a jídelně.

Svou usměvavou tvář přišla dětem připomenou vedoucí školní jídelny – paní Jana Korytářová. A proč je důležité, abys věděl, jak vypadá? Za paní Korytářovou jdi vždycky, když se ti v jídelně něco nelíbí, něco ti nechutná, máš nějaký nápad na zlepšení a nebo chceš jídelnu pochválit. S chválením a poděkováním ale můžeš jít rovnou za kuchařkami – určitě je milá slova potěší, když vstávají v 5 ráno, abychom měli v poledne teplé jídlo.

Necítíš se na to mluvit rovnou s lidmi z jídelny? To je v pořádku – ale rozhodně si nenechávej, co máš na srdci, pro sebe, protože pak se nemůžeš divit, že se nic nezlepší. Pokud se necítíš na to mluvit rovnou s lidmi z jídelny, máš 2 možnosti:

 • První možnost: pokud s tebou chodí na oběd paní učitelka nebo asistentka, můžeš svoji připomínku říct jí a poprosit ji, aby promluvila s paní Korytářovou
 • Druhá možnost: před vchodem do jídelny bude namontovaná hnědá zamykací schránka (koukni na obrázek níže). Tam můžeš svou zprávu pro jídelnu kdykoli hodit. Schránka má průhledné víčko a je uzamykatelná, takže se tvá zpráva dostane velice rychle pouze do rukou paní Korytářové. Zabývat se budeme jen slušně formulovanými zprávami.

Jídelna už se několik let snaží pracovat s dětmi i rodiči na tom, aby jejím „klientům“ (= tobě a tvým spolužákům :- ) chutnalo a abyste byli spokojení. A k tomu potřebuje tvoji spolupráci! Možnosti, jak komunikovat s jídelnou, shrnuje plakátek, který vytvořila paní učitelka Hálová a který dáme do jídelny a do tříd, aby ti tvé právo a zároveň povinnost připomínal. Na tvoje vzkazy se těší

Jana Korytářová za jídelnu
Bára LeBlanc za rodiče

 

další schůzka ŽP dne 11.5 v KC -plán schůze: organizace Dětského dne v MŠ, Pohádkový les v MŠ

 • další setkání ŽP - Zasedání mladých, které se uskuteční dne 16. 5. 2018 v 9:00 opět v prostoru Prioru na Sofijském náměstí, za naši školu se zúčastnili žáci Julie Šimková a Jan Ryček. Řešila se dopravní situace v Praha 12 a finanční gramostnost na ZŠ. Žáci přispívali svými náměty, zkušenostmi do diskuze. Pan starosta Praha 12 rád o všech otázkám s žáky diskutoval. Další schůzka Zasedání mladých proběhne 21.6.2018. Příští téma tohoto zasedání ještě není určené. 

 Pohádkový les pro MŠ proběhne dne 21.5. v dopoledním čase. Přihlásilo se hodně žáků z různých tříd. Téma Pohádkového lesa a soutěží jsou ZVÍŘÁTKA .

 

Publikována: 24.8.2016

Naposled upravena: 8.11.2018

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Pondělí 19.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 20.8.

Hlavní prázdniny

Středa 21.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 22.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 23.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 24.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 25.8.

Hlavní prázdniny