Plán akcí ŽP ve školním roce 2018/2019

 

Plán akcí ŽP pro školní rok 2018/2019 .

 

 

 

Pokud  Vám není něco jasného, pište na hanusova@zsangel.cz, lokaj@zsangel.cz či zaběhněte do KC.

 • akce pro MŠ - dne 18.10.  Pohádkový les, akce začíná v 9.15 hodin. Sraz uchazečů v 8.30 hodin na recepci školy. Žáci budou mít masky a připravené úkoly pro děti z MŠ k jednotlivým stanovištím. Teplé oblečení, svačinu a pití s sebou :) Lísteček se souhlasem rodičů v den akce předat paní Hanušové či panu Lokajovi. Akce proběhla velmi příjemně. Děti z MŠ byly nadšené, žáci měli připravené moc hezké masky i soutěže v lese. Už se těšíme na další Pohádkový les na JAŘE
 • dne 8.11 akce MŠ - Lampiónový průvod, ŽP zde bude pomáhat při organizaci akce - sraz v  KC v 16.20 hodin
 • připravujeme - každý rok ŽP připravuje akci zvanou  ANGEL HLEDÁ TALENT. 

   I letos proběhne oblíbená akce v prostorách školní jídelny 19.11 od 14.30 hodin. Přijít může každý, kdo něco umí a nebojí se s tím vystoupit.

  Objevit se tedy může zpěvák, tanečník, ten, kdo rád recituje, kouzlí či ovládá jinou dovednost :)

  Prosíme o sdělení  této akce Vašim žákům, každý je vítán (1. - 9. tř.), informace je i na webu školy. Některá vybraná "čísla" se mohou objevit na vánočním vystoupení školy 13.12. - Vánoce u  Andělů, informace na webu školy i s plakátkem akce

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí ŽP pro školní rok 2017/2018 .

 

Každoročně se zaměřujeme na nějakou oblast, ve které chceme napomoci zlepšovat školní prostředí.

Tento rok se zaměřujeme na umění. Chtěli bychom zkrášlit interiéry školy vlastními výtvory - obrazy, fotografie a podporovat tím

kreativitu naši i našich spolužáků.

 

 • zajímáme se o spolupráci s jinými školami (Věčný dopis - název našeho "projektu" na kterém pracujeme) - probíhá

 

 • spolupracujeme s rodiči na akcích,  dne 9.11 akce MŠ - Lampiónový průvod, ŽP zde budeme pomáhat při organizaci akce

 

 • spolupráce se Stravovací komisí  - ochutnávky jídel ve školní jídelně - probíhá

 

 • akce pro MŠ, přípravnou třídy a 1. třídy - dne 15.11  Pohádkový les, akce začíná v 9.00 hodin

 

 • akce ANGEL má talent dne 20.11 od 15.00 hodin

 

 • akce ČERT a MiKULÁŠ v MŠ (9.B )

 

 • .  diskuse v parlamentu: Co koupit za sběr papíru? Stále aktuální téma. Info p. učitel Lokaj - probíhá

 

 • akce Čteme dětem v MŠ - po obědě ve 13.00 hodin vždy přijdou dva žáci ZŠ do MŠ a přečtou dětem pohádky, aby se jim lépe usínalo. Parlament navštívila paní učitelka Lenka ze Světlušek a vysvětlila žákům, jak čtení pohádek u dětí z MŠ probíhá  - akce bude trvat po celý rok

 

 • NÁVŠTĚVA paní Báry Le Blanc a vedoucí školní jídelny paní KORYTÁŘOVÉ V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU 23.3. – Zopakovat dětem proces, jak mají postupovat, když mají nějaké připomínky (zajít za úí Korytářovou, Černíkovou). Představení plakátu a krabičky na vzkazy. Ze zdravotních důvodů paní vedoucí jídelny schůzka přeložena, termín se vylaďuje

 

  • akce KRÁSNÉ VELIKONOCE. Pojďme udělat velikonoční vajíčka, pomlázku a jiné jarní výtvory v rámci jednotlivých tříd. Jarní výrobky si pak bude možné prohlédnout pro radost a dobrou jarní náladu:) v KC od 26.3 - 29.3.  Výrobky prosím odevzdávejte v KC do 23.3 (Veronika Hanušová).   

 

 • akce Den Země - namalovat obrázky mořských živočichů do 12.3, jako propagace letošného tématu Dne Země 2018 ve  spolupráci s Úřadem Praha 12. Požadavky na obrázek: rozměry 21x21 cm, na obrázku vyobrazen jeden mořský živočich, nakreslený přes celý formát s okrajem 1,5 cm. Na zadní stranu obrázku uvést jméno, příjmení, třídu, kontakt na učitele. Fotky žáků jsou již na webu školy a některé budou vybrány jako součást plakátu ke Dni Země 2018 Úřadem Městské části Praha12. Dále pak je součástí této akce vyrobit skulpturu z plastů,která bude v rámci výstavy všech obrázků vystavena v galerii Viničního domu. Datum odevzdání je 28.3 do KC.  Děkujeme všem třídám, které se této akce účastní a podporují téma zaměřené na znečišťování našeho města, oceánů, naší planety...V letošním roce se zapojilo hodně tříd a obdrželi jsme velké množství zajímavých výrobků a obrázků. Děkujeme:)

 

 • akce Den Země - čístíme les, akce proběhne dne 5.4.2018 pod vedením pana učitele Tomáše Stehna
 • 5.4. 2018 první setkání v 9.00 hodin všech ŽP Prahy 12, za naši školu se zúčastní žáci Lucie Filipová, Julie Šimková a Jan Ryček

           v řešení akce - Orientační běh pro 2. stupeň - duben - červen 2018

 

       v řešení akce - Pohádkový les pro MŠ, paní učitelka Uhrová oslovila ŽP, protože se dětem z MŠ minulá akce velmi líbila   - květen  2018

 

 20.4. 2018 NÁVŠTĚVA paní Báry Le Blanc a vedoucí školní jídelny paní KORYTÁŘOVÉ V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

"Vaříme" skvělou jídelnu

Stravkomise v žákovském parlamentu.

VEDOUCÍ JÍDELNY A STRAVOVACÍ KOMISE V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU, ANEB „VAŘÍME SKVĚLOU JÍDELNU“

V pátek 20. dubna jsme v žákovském parlamentu mluvili o stravování a jídelně.

Svou usměvavou tvář přišla dětem připomenou vedoucí školní jídelny – paní Jana Korytářová. A proč je důležité, abys věděl, jak vypadá? Za paní Korytářovou jdi vždycky, když se ti v jídelně něco nelíbí, něco ti nechutná, máš nějaký nápad na zlepšení a nebo chceš jídelnu pochválit. S chválením a poděkováním ale můžeš jít rovnou za kuchařkami – určitě je milá slova potěší, když vstávají v 5 ráno, abychom měli v poledne teplé jídlo.

Necítíš se na to mluvit rovnou s lidmi z jídelny? To je v pořádku – ale rozhodně si nenechávej, co máš na srdci, pro sebe, protože pak se nemůžeš divit, že se nic nezlepší. Pokud se necítíš na to mluvit rovnou s lidmi z jídelny, máš 2 možnosti:

 • První možnost: pokud s tebou chodí na oběd paní učitelka nebo asistentka, můžeš svoji připomínku říct jí a poprosit ji, aby promluvila s paní Korytářovou
 • Druhá možnost: před vchodem do jídelny bude namontovaná hnědá zamykací schránka (koukni na obrázek níže). Tam můžeš svou zprávu pro jídelnu kdykoli hodit. Schránka má průhledné víčko a je uzamykatelná, takže se tvá zpráva dostane velice rychle pouze do rukou paní Korytářové. Zabývat se budeme jen slušně formulovanými zprávami.

Jídelna už se několik let snaží pracovat s dětmi i rodiči na tom, aby jejím „klientům“ (= tobě a tvým spolužákům :- ) chutnalo a abyste byli spokojení. A k tomu potřebuje tvoji spolupráci! Možnosti, jak komunikovat s jídelnou, shrnuje plakátek, který vytvořila paní učitelka Hálová a který dáme do jídelny a do tříd, aby ti tvé právo a zároveň povinnost připomínal. Na tvoje vzkazy se těší

Jana Korytářová za jídelnu
Bára LeBlanc za rodiče

 

další schůzka ŽP dne 11.5 v KC -plán schůze: organizace Dětského dne v MŠ, Pohádkový les v MŠ

 • další setkání ŽP - Zasedání mladých, které se uskuteční dne 16. 5. 2018 v 9:00 opět v prostoru Prioru na Sofijském náměstí, za naši školu se zúčastnili žáci Julie Šimková a Jan Ryček. Řešila se dopravní situace v Praha 12 a finanční gramostnost na ZŠ. Žáci přispívali svými náměty, zkušenostmi do diskuze. Pan starosta Praha 12 rád o všech otázkám s žáky diskutoval. Další schůzka Zasedání mladých proběhne 21.6.2018. Příští téma tohoto zasedání ještě není určené. 

 Pohádkový les pro MŠ proběhne dne 21.5. v dopoledním čase. Přihlásilo se hodně žáků z různých tříd. Téma Pohádkového lesa a soutěží jsou ZVÍŘÁTKA .

 

Publikována: 24.8.2016

Naposled upravena: 8.11.2018

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář