Školní poradenské pracoviště ZŠ A MŠ ANGEL

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ a MŠ ANGEL

  

Ø  Školní speciální pedagog, psycholog: Mgr. Radek Průžek

email: pruzek@zsangel.cz

 

Ø  Školní speciální pedagog, etoped: Mgr. Lukáš Bach

email: bach@zsangel.cz

 

Ø  Metodik prevence a rizikového chování I. stupeň: Mgr. Marta Svobodová

email: svobodovam@zsangel.cz

 

Ø  Metodik prevence a rizikového chování II. stupeň: Mgr. Ladislava Valečková

email: valeckova@zsangel.cz

 

Ø  Metodik prevence MŠ: Renata Škodová

email: skodova@zsangel.cz

 

Ø  Školní psycholog: Mgr.et.Mgr. Kostadin Petrov Panushev

email: panushev@zsangel.cz

 

Ø  Školní speciální pedagog, koordinátor inkluze: PaedDr. Dana Osvaldová

email: osvaldova@zsangel.cz

 

Ø  Koordinátor pro vzdělávání žáků s OMJ: Mgr. Petra Kohoutová

email: kohoutova@zsangel.cz

 

Ø  Výchovné a kariérové poradenství: PaedDr. Iva Cichoňová

email: cichonova@zsangel.cz

Publikována: 17.4.2015

Naposled upravena: 23.1.2024

Vytvořil(a): Jana Adamová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies