Školní poradenské pracoviště

 

Tým školního poradenského pracoviště

Výchovné a kariérové poradenství : PaedDr. Iva Cichoňová

email: cichonova@zsangel.cz
konzultace po dohodě

Školní speciální pedagog : PaedDr. Dana Osvaldová

email: osvaldova@zsangel.cz
konzultace po dohodě

Školní psycholog / školní speciální pedagog : Mgr. Radek Průžek

email: pruzek@zsangel.cz
konzultace po dohodě

Školní psycholog : Mgr. Anna Ohnisková

email: ohniskova@zsangel.cz
konzultace po dohodě

Školní metodik prevence a rizikového chování : Mgr. Michal Lokaj

email: lokaj@zsangel.cz
konzultace po dohodě

Školní metodik prevence a rizikového chování : Mgr. Michaela Višňová

email: visnova@zsangel.cz
konzultace po dohodě

 

Publikována: 17.4.2015

Naposled upravena: 2.3.2020

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář