Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školypro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech:

14. 5. a 15. 5. 2019  od 13,00  -  17,00 hodin.

 

V těchto dnech se zákonný zástupce dostaví do  mateřské školy Hasova, kde odevzdá vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený pediatrem. Dále je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (s adresou trvalého bydliště v MČ Praha 12).

Ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 možný elektronický předzápis do mateřské školy.

Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 13. 5. 2019 na stránkách 

www.elektronickypredzapis.cz

 

Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne:

24. 4. 2019 v čase:  9,00 - 11,00 a 13,00 - 17,00 hodin.

24.4.2019 je také možno prohlédnout si mateřskou školu Hasova i Angelovova v čase:  9,00 – 11,00 a 15,00 – 16,30 hod.

 

Upozorňujeme rodiče, že přijetí do mateřské školy automaticky nezajišťuje přijetí dítěte do 1.ročníku ZŠ ANGEL.

Základní škola přijímá žáky dle daných kritérií, kde nejsou upřednostňovány děti z mateřské školy.

 

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

1. Dítě, které dosáhne do 31.8.2019  pěti let (vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy       (Praha 12).

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy  (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy  (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

   V Praze dne: 11.3.2019

 

   PaedDr. Iva Cichoňová

   ředitelka školy

 

 

 

 

Publikována: 9.2.2016

Naposled upravena: 14.3.2019

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Pondělí 19.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 20.8.

Hlavní prázdniny

Středa 21.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 22.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 23.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 24.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 25.8.

Hlavní prázdniny