Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021


Od 14.4.2020 do 11.5.2020 probíhá elektronický předzápis do MŠ ANGEL (obě budovy - Hasova i Angelovova ulice).


https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-angel

V elektronickém předzápise vyplníte a vytisknete:
- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
- čestné prohlášení o očkování


Dále je třeba pořídit kopii očkovacího průkazu dítěte a kopii rodného listu dítěte. Můžete si vytisknout i evidenční list, zatím však není třeba ho zasílat a potvrzovat lékařem (bude nutný až po přijetí dítěte do MŠ​).


Tyto dokumenty (vytisknutou žádost, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu dítěte a rodného listu dítěte) doručíte do naší MŠ jedním z následujících způsobů a to v době od 2.5. do 13.5.2020 do 17 hodin:
- do datové schránky (mqvmbar)
- e-mailem s elektronickým podpisem (nestačí pouze mail bez elektronického podpisu!) na adresu: hruskova@zsangel.cz
- poštou (ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183/15, Praha - Modřany, 14300)
- osobním doručením (dokumenty v zalepené obálce se jménem) dne 12.5 a 13.5.2020 od 13 do 17 hodin. Proběhne pouze předání, ne konzultace nebo vyplnění žádosti!


Věnujte prosím pozornost uvedení Vašeho emailu na žádosti, na tento email Vám přijde i vyrozumění o přijetí přihlášky a také přidělené registrační číslo při zápisu. Pokud někdo nemá možnost elektronického předzápisu, je možné si po předchozí domluvě vyzvednout žádost osobně v MŠ v Hasově ulici, v době od 14.4. do 11.5.2020. Tel: 606454894Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 

Trvalý pobyt dítěte na území Městské části Praha 12 (v případě cizinců pobyt na území Městské části Praha 12).

Věk dítěte:


- Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12). Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání;


- Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12), které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejśtříku škol a školských zařízení;


- Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12), které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejśtříku škol a školských zařízení;
případně


- Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12), které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejśtříku škol a školských zařízení.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy starší. V případě shodnosti u posledního přijímaného dítěte a současně stejného data narození bude přistoupeno k losování. Ředitelka školy je povinna respektovat kapacitu školy uvedenou v rejstříku škol.      


Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti očkované v souladu s platnou legislativou. Povinné očkování se netýká pouze dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Publikována: 28.1.2020

Naposled upravena: 29.4.2020

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

  Kalendář