Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školypro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech:

14. 5. a 15. 5. 2019  od 13,00  -  17,00 hodin.

 

V těchto dnech se zákonný zástupce dostaví do  mateřské školy Hasova, kde odevzdá vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený pediatrem. Dále je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (s adresou trvalého bydliště v MČ Praha 12).

Ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 možný elektronický předzápis do mateřské školy.

Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 13. 5. 2019 na stránkách 

www.elektronickypredzapis.cz

 

Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne:

24. 4. 2019 v čase:  9,00 - 11,00 a 13,00 - 17,00 hodin.

24.4.2019 je také možno prohlédnout si mateřskou školu Hasova i Angelovova v čase:  9,00 – 11,00 a 15,00 – 16,30 hod.

 

Upozorňujeme rodiče, že přijetí do mateřské školy automaticky nezajišťuje přijetí dítěte do 1.ročníku ZŠ ANGEL.

Základní škola přijímá žáky dle daných kritérií, kde nejsou upřednostňovány děti z mateřské školy.

 

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

1. Dítě, které dosáhne do 31.8.2019  pěti let (vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy       (Praha 12).

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy  (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy  (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

   V Praze dne: 11.3.2019

 

   PaedDr. Iva Cichoňová

   ředitelka školy

 

 

 

 

Publikována: 9.2.2016

Naposled upravena: 14.3.2019

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář