Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2018/2019 se koná ve dnech:

9. 5. a 10. 5. 2018 od 13,00 - 17,00 hodin.

V těchto dnech se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy Hasova, kde odevzdá vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí a evidenční list
potvrzený pediatrem. Dále je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště v MČ Praha 12.


V letošním roce je ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 možný
elektronický předzápis do mateřské školy.

Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 8. 5. 2018 na stránkách
www.elektronickypredzapis.cz

Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu
nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne

25. a 26. 4. 2018 od 13,00 do 17,00 hodin.

V těchto dnech je také možno prohlédnout si mateřskou školu v časech 9,00 – 11,00 a 15,00 – 16,30 hod.

 

Upozorňujeme rodiče, že přijetí do mateřské školy automaticky nezajišťuje přijetí dítěte do 1.ročníku ZŠ ANGEL.
Základní škola přijímá žáky dle daných kritérií, kde nejsou upřednostňovány děti z mateřské školy.

 


Kritéria Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12
k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

1. Dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let (vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12).

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2018) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2018) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

V Praze dne 26.3.2018

PaedDr. Iva Cichoňová
ředitelka školy

 

Publikována: 9.2.2016

Naposled upravena: 28.3.2018

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Středa 18.7.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 19.7.

Hlavní prázdniny

Pátek 20.7.

Hlavní prázdniny

Sobota 21.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 22.7.

Hlavní prázdniny

Pondělí 23.7.

Hlavní prázdniny

Úterý 24.7.

Hlavní prázdniny