Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
od 12.4.2021 do 14.5.2021 probíhá elektronický předzápis do MŠ ANGEL (obě budovy - Hasova i Angelovova ulice).

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-angel


V elektronickém předzápise vyplníte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Vyplníte evidenční list 
- k vytištění v příloze této stránky (pokud je to možné, k samotnému zápisu posílejte či přineste  evidenční list potvrzený lékařem, v případě, že to není možné, je třeba doložit kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení o očkování)


Tyto dokumenty - vytisknutou žádost, evidenční list (potvrzený lékařem), kopii rodného listu, (čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte – pokud nemáte již EL potvrzený lékařem) doručíte do naší MŠ jedním z následujících způsobů a to v době od 2.5. do 16.5.2021

- do datové schránky (mqvmbar)
- e-mailem s elektronickým podpisem (nestačí pouze mail bez elektronického podpisu!) na adresu: hruskova@zsangel.cz
- poštou (ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183/15, Praha - Modřany, 14300)

- osobním doručením (dokumenty v zalepené obálce se jménem) dne 11.5 a 12.5.2021 od 13 do 17 hodin. Proběhne pouze předání, ne konzultace nebo vyplnění žádosti! Od 2.5 do 16.5.2021 je možné vhodit žádosti i do schránky MŠ (Hasova 3094/3).


Věnujte prosím pozornost uvedení Vašeho emailu na žádosti, na tento email Vám přijde i vyrozumění o přijetí přihlášky a také přidělené registrační číslo při zápisu. Pokud někdo nemá možnost elektronického předzápisu, je možné si po předchozí domluvě vyzvednout žádost osobně v MŠ v Hasově ulici, v době od 12.4. do 14.5.2021. Tel: 606454894

 

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 

Trvalý pobyt dítěte na území Městské části Praha 12 (v případě cizinců pobyt na území Městské části Praha 12).

Věk dítěte:


- Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12). Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2021 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání;


- Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12), které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejśtříku škol a školských zařízení;


- Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12), které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2021) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejśtříku škol a školských zařízení;
případně


- Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ (MČ Praha 12), které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2021, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejśtříku škol a školských zařízení.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy starší. V případě shodnosti u posledního přijímaného dítěte a současně stejného data narození bude přistoupeno k losování. Ředitelka školy je povinna respektovat kapacitu školy uvedenou v rejstříku škol.      


Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti očkované v souladu s platnou legislativou. Povinné očkování se netýká pouze dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Den otevřených dveří se letos bohužel nemůže konat.

Pro zájemce jsme připravili online setkání dne 12.4.2021 od 17 hodin.

odkaz: meet.google.com/uob-iwdy-qpe

 

Případné dotazy na tel: 606454894 (Barbora Hrušková – zástupkyně pro MŠ), hruskova@zsangel.cz

 

Upozorňujeme, že volná kapacita v bilingvních třídách je v letošním roce 1 – 5 míst.  

 

 

 

 

 

Přiložené soubory:

Publikována: 28.1.2020

Naposled upravena: 12.4.2021

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

Podporujeme a děkujeme