Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná ve dnech:
12. 5. a 13. 5. 2020 od 13.00 - 17.00 hodin.

V těchto dnech se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy Hasova (zápis pro budovu Hasova i Angelovova), kde odevzdá vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený pediatrem. Dále je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (s adresou trvalého bydliště v MČ Praha 12).


Ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 je možný elektronický předzápis do mateřské školy.


Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 11. 5. 2020 na stránkách
www.elektronickypredzapis.cz
Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne:
22. 4. 2020 v časech: 9,00 - 11,00 a 13,00 - 17,00 hodin.
22.4.2020 je také možno prohlédnout si mateřskou školu Hasova i Angelovova v čase: 9.00 – 11.00 a 15.00 – 16.30 hod.
Žádosti lze vyzvednout osobně i dne 28.4.2020 v době od 15 do 17 hodin (budova Hasova).

Upozorňujeme rodiče, že přijetí do mateřské školy automaticky nezajišťuje přijetí dítěte do 1.ročníku ZŠ ANGEL.
Základní škola přijímá žáky dle daných kritérií, kde nejsou upřednostňovány děti z mateřské školy.

 

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021


1. Dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let (vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12).Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.9.školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do
31.8.2020 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání.


2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení


případně


dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12), které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Publikována: 28.1.2020

Naposled upravena: 3.4.2020

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

  Kalendář