Berušky

Berušky

Vítáme vás ve třídě Berušky

Třída Berušek je heterogenní. Vzděláváme zde děti v programu Začít spolu. Děti zde svobodně vyjadřují své potřeby a přání, prostředí třídy jim poskytuje pocit bezpečí a podporuje jejich přirozené učení a kreativitu. Klademe zde důraz na individuální potřeby dětí.

Základem pro vzdělávání v programu Začít spolu jsou Centra aktivit, kde děti v podnětném prostředí získávají nové zkušenosti a učí se prožitkem.

Centra aktivit jsou ohraničené učební prostory, tematicky a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Děti jsou vedeny k samostatnosti i spolupráci. 

 

Třídní kontakt: berusky@zsangel.cz

Třídní učitelky:

  • Hana Janáčová (janacova@zsangel.cz)
  • Sonja Šrámková (sramkova@zsangel.cz)

Třídní vzdělávací plán zde.

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies