Historie a současnost MŠ

Z historie mateřské školy

Mateřská škola v ulici Hasova byla poprvé otevřena 1. 9. 1983. V roce 1995 se stala součástí Modřanské základní školy s rozšířenou výukou jazyků později přejmenované na Základní školu a mateřskou školu ANGEL v Praze 12. Její vnitřní propojenost se základní školnou je vyjádřená rovněž v názvu mateřské školy - Angelka.

4.9.2017 byla slavnostně otevřena další budova mateřské školy v ulici Angelovova. Jsou zde umístěny třídy s bilingvním programem.

Mateřská škola je od roku 1995 zařazena do programu Začít spolu, který má zajištěnou přímou návaznost výuky v základní škole.

Spolupráce s dalšími subjekty

Mateřská škola úzce spolupracuje s poradenským týmem základní školy, s pedagogicko-psychologickou a logopedickou poradnou, MČ Praha 12 či Kulturním centrem „12“.

Spolupráce s rodinou

Zvláštní péče je věnována spolupráci s rodinou. MŠ je otevřená všem rodičům, vítá jejich zájem o dění ve škole a umožňuje jim podílet se na činnosti mateřské školy jakoukoli formou. Rodiče se již řadu let významnou měrou podílí na plánování a realizaci akcí MŠ, z nichž mnohé se staly již tradičními.

Třídy

Mateřská škola má šest tříd, každá třída má kapacitu pro 28 dětí.

Světlušky a Čmeláčci jsou třídami s bilingvním programem – výuka je dvojjazyčná (tři dopolene v týdnu je vedena v anglickém jazyce).

Včeličky a Motýlci jsou třídy heterogenně uspořádané pro děti ve věku 2 - 5 let.

Berušky jsou třída heterogenní, pro děti od 3 do 6 let. 

Školička je třída pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky zaměřená na jejich přípravu pro snadný a plynulý přechod na základní školu. Děti z této třídy se postupně seznamují s prostředím základní školy - docházejí na obědy do školní jídelny, navštěvují 1. třídy.

Publikována: 17.4.2015

Naposled upravena: 25.8.2020

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies