Historie a současnost MŠ

Z historie mateřské školy

Mateřská škola v ulici Hasova byla poprvé otevřena 1. 9. 1983. V roce 1995 se stala součástí Modřanské základní školy s rozšířenou výukou jazyků později přejmenované na Základní školu a mateřskou školu ANGEL v Praze 12. Její vnitřní propojenost se základní školnou je vyjádřená rovněž v názvu mateřské školy - Angelka.

4.9.2017 byla slavnostně otevřena další budova mateřské školy v ulici Angelovova. Jsou zde umístěny třídy s bilingvním programem.

Mateřská škola je od roku 1995 zařazena do programu Začít spolu, který má zajištěnou přímou návaznost výuky v základní škole.

Spolupráce s dalšími subjekty

Mateřská škola úzce spolupracuje s poradenským týmem základní školy, s pedagogicko-psychologickou a logopedickou poradnou, MČ Praha 12 či Kulturním centrem „12“.

Spolupráce s rodinou

Zvláštní péče je věnována spolupráci s rodinou. MŠ je otevřená všem rodičům, vítá jejich zájem o dění ve škole a umožňuje jim podílet se na činnosti mateřské školy jakoukoli formou. Rodiče se již řadu let významnou měrou podílí na plánování a realizaci akcí MŠ, z nichž mnohé se staly již tradičními.

Třídy

Mateřská škola má šest tříd, každá třída má kapacitu pro 28 dětí.

Světlušky a Čmeláčci jsou třídami s bilingvním programem – výuka je dvojjazyčná (tři dopolene v týdnu je vedena v anglickém jazyce).

Včeličky a Motýlci jsou třídy heterogenně uspořádané pro děti ve věku 2 - 5 let, což přináší dětem vzájemné obohacování zejména v oblasti sociálních vztahů.

Berušky jsou třída heterogenní, pro děti od 3 do 6 příp.7 let. 

Školička jsou třídy pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky zaměřené na jejich přípravu pro snadný a plynulý přechod na základní školu. Děti z těchto tříd se postupně seznamují s prostředím základní školy - docházejí na obědy do školní jídelny, navštěvují 1. třídy.

Publikována: 17.4.2015

Naposled upravena: 5.2.2019

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Pondělí 19.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 20.8.

Hlavní prázdniny

Středa 21.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 22.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 23.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 24.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 25.8.

Hlavní prázdniny