Naše třídy

Mateřská škola má celkem 6 tříd:

  • Berušky
  • Čmeláčci
  • Motýlci
  • Světlušky
  • Školička
  • Včeličky

Světlušky a Čmeláčci jsou třídami s bilingvním programem – výuka je dvojjazyčná. Tři dopoledne v týdnu je vedena v anglickém jazyce. Děti pracují ve čtyřech samostatných skupinách. V každé z těchto skupin působí český učitel s vynikající znalostí angličtiny a rodilý mluvčí.

Včeličky a Motýlci a Berušky jsou třídami heterogenně uspořádanými pro děti ve věku od 3 do 5 let, což přináší dětem vzájemné obohacování v oblasti sociálních vztahů.

Školička je třídou pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky zaměřené na jejich přípravu pro snadný a plynulý přechod na základní školu.

Publikována: 10.5.2015

Naposled upravena: 16.5.2019

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Pondělí 19.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 20.8.

Hlavní prázdniny

Středa 21.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 22.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 23.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 24.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 25.8.

Hlavní prázdniny