Naše třídy

Mateřská škola má celkem 6 tříd:

  • Berušky
  • Čmeláčci
  • Motýlci
  • Světlušky
  • Školička
  • Včeličky

Světlušky a Čmeláčci jsou třídami s bilingvním programem – výuka je dvojjazyčná. Tři dopoledne v týdnu je vedena v anglickém jazyce. V každé třídě působí dva čeští učitelé s vynikající znalostí angličtiny a dva rodilí mluvčí.

Včeličky a Motýlci a Berušky jsou třídami heterogenně uspořádanými pro děti ve věku od 3 do 5 let, což přináší dětem vzájemné obohacování v oblasti sociálních vztahů.

Školička je třídou pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky zaměřené na jejich přípravu pro snadný a plynulý přechod na základní školu.

Publikována: 10.5.2015

Naposled upravena: 28.1.2020

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies