Kurzy informace + online přihlašování na kurzy

Aktuální info: Pokud chcete vidět pouze přehled kurzů, naleznete je pod informačním textem.

Milí uchazeči kroužků, 

postupně končí kurzy 1. pololetí. Pokud již nechcete pokračovat v některém kurzu ve 2. pololetí, nahlašujte to, prosím, svým lektorům, aby se na kurzy měli možnost dostat jiní uchazeči.

Veškeré informace se dozvíte od externích lektorů, kteří tyto kroužky pořádají.

Na externí kroužky se  přihlašujete externím lektorům, kontakty na ně  jsou uvedené na webu KC a některé již znáte z předešlých let. Na školní kroužky se přihlašujete  přes web KC, kde je uvedeno, jak se přihlašovat a kdy je to možné. 

Mějte hezké a pohodové dny. 

Vaše KC

 

Základní informace na příští školní rok 2023 -2024

Externí lektoři nabízených kurzů  - přihlašování na kurzy, platby, vyzvedávání žáků a předávání žáků po kurzech si řeší samostatně lektoři se zákonnými zástupci dětí.  Kontakty na lektory jsou na webu školy či vám je dodá KC. Jedná se o např. o kurzy Atletiky, Sportovní kurzy - Vůjtovi, IT kroužek, Malý SAMURAJ, Robotika, Šachy, Flétny a jiné. 

Školní lektoři - jde o kurzy, kde škola dodává složenky: jsou to kurzy keramiky pro děti a dospělé, ANG kurzy Farníkovi, Přípravy na GYM ČJ + MAT pro 5. třídy, kurz Pastelky a Všeználka. Platby se řeší s komunitním centrem, informace o kurzech předávají lektoři či KC.

Důležité: U dětí, kteří čekají na kurz v Komunitním centru či po kroužku  na rodiče v KC je důležité dodat do KC - Přihlášku do KC. Děti se po kroužkách nevrací zpět do družiny. Rozdávají je lektoři po ukončení kurzů samostatně dle domluvy se zákonnými zástupci či děti zůstávají po kurzu v KC. Proto je potřeba dodat do KC přihlášku. Je ke stažení na webu KC nebo i zde
Pokud dítě nebude přítomno v KC, přichází na kurz samostatně a samostatně odchází domů po skončení kurzu nebo ho po kurzu předává již lektor samostatně vyzvedávajícím osobám, není potřeba dávat do KC Přihlášku.
 
POZOR:   KC je zprostředkovatel kroužků, předávání dětí z družiny v rámci jejich uvolňování řeší zákonní zástupci samostatně  s vychovateli ŠD a s lektory kurzů v rámci jejich instrukcí. 
Rodič musí písemně informovat vychovatelku o změně (že v den, kdy není kurz, zůstává dítě ve školní družině - lísteček).  Družina požaduje informace od zákonných zástupců písemně. 
Převody dětí z družiny na kroužky řeší zákonný zástupce v Přihlášce do družiny - uvádí vyzvedávající osobu (lektor kroužku, převádějící pedagogický pracovník)
 
Kontakty na externí lektory    PORADÍ VÁM
Kroužky Vůjtovi   info@vujtovi.cz, popřípadě tel:725 832 200
Atletika Mgr. Ondřej Zadrobílek   zadrobilek@zsangel.cz, tel:737 661 275
INFUN - taneční hip hop skupina Andrea Šnajdrová   infun.cz@gmail.com, tel:776 016 300
ŠACHY - Mgr.Pavel Vávra    info@sachovykrouzek.cz, tel:777 145 620 
Moderní GYM dívky -  Monika Hantáková   m.hantakova@post.cz, tel: 608 081 313 
Kurz Flétny a Hry na kytaru - Bc.Petra Šebková, DiS.  

petrasebkova@centrum.cz

MALÝ SAMURAJ-Dana Firchová   

dana.firchova@ekodomov.cz

ROBOTIKA s LEGEM  

Mgr. Edgar Fusko, mobil 777 59 79 19

Věda nás baví  

Hamrníková, 724 233 543, info@vedanasbavi.cz

Kurzy BAVITO.CZ Příprava ČJ a MAT pro 7. a 9. třídy  

telefon na agenturu: 608 877 120

email: bavito.cz@seznam.cz

 

Rozvrh kroužků Vůjtovi

link na veškeré info zde

ZŠ ANGEL

II. pololetí začínáme od 12.2.2024

 

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek
15:00
Fotbal / Florbal
15:00 - 16:00


Parkour
16:00 - 17:00
ZŠ Sporťáček
15:00 - 16:00
Fotbal / Florbal
15:00 - 16:00
16:00
Závodníci (GA a show)
Začátečníci
16:00 - 18:00

Závodníci (GA a show)
Pokročilí
17:00 - 19:00
IT hravě
Začátečníci
16:00 - 17:00

Parkour
16:00 - 17:00
IT hravě
16:00 - 17:00
 
 

Závodníci (GA a show)
Začátečníci
16:00 - 18:00

Závodníci (GA a show)
Pokročilí
16:00 - 18:00
17:00  
Závodníci (GA a show)
Pokročilí
17:00 - 19:00
18:00    
 
Převody dětí z budovy Mladenovova a Rakovského, převody z družiny Angelovova a KC budou zajištěny, řešte s externí agenturou.
V případě příznivého počasí vybrané lekce probíhají venku
 
 
 
 

Děti

Dospělí

Hudební (Děti)

HRA NA FLÉTNU pro děti 10.1. - 6.6.2024

Hra na flétnu : možnost přihlašování na kurz začátečníků informace a přihlašování na kurz: externí lektorce Petře Šebkové: petrasebkova@centrum.cz Zobcová flétna je jedním z nejoblíbenějších a…

HRA NA KYTARU pro děti 11.1. - 6.6.2024

Hra na kytaru Kroužek je zaměřen na získávání a rozvoj základních hudebních znalostí adovedností, které jsou potřeba k doprovodné hře na kytaru. Děti seběhem kurzu seznámí s kytarou, naučí se o ni…

Sportovní (Děti)

ATLETIKA - PO a ČT 8.1. - 13.6.2024

KURZY  2. pololetí opět poběží. Těšíme se na Vás:)   Možnost přihlašování na tyto kurzy na 2. pololetí: Čtvrtek: volné termíny 1.-5. rocnik 15:00-16:00 a 6.-8. rocnik 16:00-17:00 ATLETIKA - externí…

Gymnastika pro dívky - volná místa na 2. pololetí 9.1. - 21.5.2024

Možnost přihlašování na kroužek na 2. pololetí - těšíme se na Vás:) Gymnastika pro dívky v úterý od 15.00 - 16.30 hodin.moderní i sportovní, koordinační a kondiční průprava, cvičení nanářadí a s…

Malý SAMURAJ - kroužek se otevírá i na 2. pololetí - možnost přihlašování 17.1. - 12.6.2024

KURZ se otevírá i ve 2. pololetí, přihlašujte se:) Malý samuraj - středa  15:20 - 16:20 hodin kde: ZŠ Angel podle počasí buď na pozemku školy nebo v zázemí školy.   Náplň kurzu: pohybové hry a…

Street Dance pro začátečníky ZŠ ANGEL 10.1. - 5.6.2024

Street Dance pro začátečníky ZŠ ANGEL - 2. pololetí začíná 10.1.2024 Máte rádi tanec? Chcete poznat nové kamarády, skvělé lektory a trávit volný čas smysluplně? Přidejte se k nám! Kurz je vhodný pro…

ZŠ Sporťáček 3.1. - 29.5.2024

ZŠ SPORŤÁČEK (VŠESTRANNÁ SPORTOVNÍ PRŮPRAVA NEZÁVODNÍ) Středa: 15:00 – 16:00 KURZY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY        Kroužek na ZŠ je určen pro děti chlapci i dívky ve věku 6 – 18 let. 2 . pololetí ZAČÍNÁME…

Umělecké (Děti)

Čt

Keramika pro děti - ČT 1.2. - 6.6.2024

  Určeno : pro začátečníky:  děti  1. - 4. třídy  Kroužek je určen pro děti ze ZŠ ANGEL ( určen pro všechny budovy, lektorka převádí děti na kroužek ze všech budov) Kdy? čtvrtek, 15.20 -16.50 hodin…

Vyráběj a bav se s Barčou Královou 8.1. - 27.5.2024

  ZŠ kroužek  je určen pro chlapce i dívky ve věku 6 – 12 let.  LEKCI JE MOŽNÉ SI NEJPRVE VYZKOUŠET A POTÉ SE ROZHODNOUT O DOCHÁZCE 2. pololetí startuje od 8.1.2024 PONDĚLÍ 15:15 – 16:16 KURZY…

Vzdělávací (Děti)

IT HRAVĚ 3.1. - 29.5.2024

IT HRAVĚ středa 16:00 – 17:00, 2. pololetí startuje V tomto kurzu se seznámíš s IT prostředím a kromě toho nakoukneš pod pokličku „nejen“ programování. Výuka a zadání práce zohledňuje pokročilost…
Út

Klub Krále pro děti z budovy Angelovova - ÚTERÝ 6.2. - 28.5.2024

Klub Krále pro děti z budovy Angelovova   Kdy: V úterý od 15:00 do 16:50. Zahájení 2. pololetí: 6.2.2023 Určeno pro: ZŠ (děti v 1. až 5. třídě z budovy Angelovova) Místo konání: Angelovova Lektoři:…
Čt

Klub Krále pro děti z budovy Mladenovova 1.2. - 23.5.2024

Klub Krále pro děti z budovy Mladenovova Kdy: Ve čtvrtek od 15:00 do 16:50. Zahájení 2. pololetí: 1.2.2023 Určeno pro: ZŠ (děti v 1. až 5. třídě z budovy Mladenovova)Místo konání: MladenovovaLektoři:…

Konverzační angličtina pro mírně pokročilé - STŘEDA 31.1. - 29.5.2024

Konverzační angličtina pro mírně pokročilé Pro: dospělé i dětiNáplň: Kurz je zaměřen na rozvoj konverzačních a písemných dovedností.Termín a rozsah: středa 18.00 - 18.50, 15 lekcí každý semester…

Konverzační angličtina pro pokročilé - STŘEDA 31.1. - 29.5.2024

Konverzační angličtina pro pokročilé Pro: dospělé i děti - výuka probíhá dohromadyNáplň: Kurz je zaměřen na konverzační dovedností a rozšíření slovní zásoby.Termín a rozsah: středa 19.00 - 19.50, 15…

Konverzační angličtina pro začátečníky - STŘEDA 4.10. - 17.1.2024

Konverzační angličtina pro začátečníky Pro: dospělé i děti - výuka probíhá dohromadyNáplň: Kurz je zaměřen na konverzační angličtinu s důrazem na správnou výslovnost a gramatiku. Termín a rozsah:…
Čt

Příprava na GYMNÁZIA ČJ pro 5. třídy /ČTVRTEK 14.00 -15.00 5.10. - 11.4.2024

KURZ bude otevřen.  Těšíme se na Vás:) Přihlašování:  Pozor!tento kroužek je školní, je potřeba přihlásit se na školní webu přihlášení: www.zsangel.cz/ Komunitní centrum/ Kurzy + online zápis/ Děti:…
Čt

Příprava na GYMNÁZIA ČJ pro 5. třídy /ČTVRTEK 15.00 -16.00 5.10. - 11.4.2024

Přihlašování:  Pozor!tento kroužek je školní, je potřeba přihlásit se na školní webu přihlášení: www.zsangel.cz/ Komunitní centrum/ Kurzy + online zápis/ Děti: vzdělávací/ vybrat příslušný kurz/…
Út

Příprava na GYMNÁZIA MAT pro 5. třídy - ÚT 3.10. - 16.4.2024

KURZ bude otevřen v 1. pololetí. Těšíme se na Vás:)   Příprava na GYMNÁZIA - matematika - pro 5. třídy Přihlašování:  Pozor!tento kroužek je školní, je potřeba přihlásit se na školní webu přihlášení:…

Přípravné kurzy CERMAT pro 7. a 9. třídy 9.10. - 29.1.2024

Milí uchazeči 7. a 9. ročníků. Nabízíme Vám možnost Přípravných kurzů od 9.října od agentury BAVITO. Kurzy by probíhaly v prostorách naší školy, učebna bude upřesněna agenturou, pokud se kurzy…

ROBOTIKA s Legem - kroužek bude otevřen 31.1. - 22.5.2024

Startuje 2. pololetí, je možnost přihlašování na kroužek.   ROBOTIKA  s Legem - externí kroužek Kdy ? středa :  od 31.1. v čase 15:20 -16.20 hodin Vyzvedávání žáků po kroužku probíhá před budovou…

Věda nás baví - kurz je otevřen 3.1. - 14.5.2024

Kroužek na 2. pololetí startuje od 3.1. 2024. Je stále možnost na přihlašování na kroužek u agentury Věda nás baví.  V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás …

Hudební (Dospělí)

Sportovní (Dospělí)

Umělecké (Dospělí)

Po

Keramika pro dospělé PO 12.2. - 3.6.2024

  Anotace: Keramika pro dospělé je vhodná jako způsob relaxace pro úplné začátečníky i pokročilé. Vyzkoušíme si různé keramické techniky, každému bude poskytnut veškerý materiál a pomůcky. Konání…

Vzdělávací (Dospělí)

Konverzační angličtina pro mírně pokročilé - STŘEDA 4.10. - 17.1.2024

Konverzační angličtina pro mírně pokročilé Pro: dospělé i děti - výuka probíhá dohromadyNáplň: Kurz je zaměřen na rozvoj konverzačních a písemných dovedností.Termín a rozsah: středa 18.00 - 18.50, 15…

Konverzační angličtina pro pokročilé - STŘEDA 4.10. - 17.1.2024

Konverzační angličtina pro pokročilé Pro: dospělé i dětiNáplň: Kurz je zaměřen na konverzační dovedností a rozšíření slovní zásoby.Termín a rozsah: středa 19.00 - 19.50, 15 lekcí každý semestr…

Konverzační angličtina pro začátečníky - STŘEDA 31.1. - 29.5.2024

Pro: dospělé i dětiNáplň: Kurz je zaměřen na konverzační angličtinu s důrazem na správnou výslovnost a gramatiku. Termín a rozsah: středa 17.00 - 17.50, 15 lekcí každý semestr.Zahájení kurzu pro 2.…

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies