BOSA

Bilingvní program na ZŠ ANGEL

 

Základní škola ANGEL je státní základní školou, která již od školního roku 2007/2008 poskytuje žákům bilingvní program. Výuka probíha v jazyce českém a anglickém a je postavena na spolupráci českého učitele a rodilého mluvčího.

 

Jedinečnost koncepce bilingvního programu je dána otevřenou diskusí mezi rodiči a školou a vzájemnou podporou a rozvojem bilingvního programu v kontextu společného cíle: „Stát se vyhledávanou prestižní dvojjazyčnou státní školou”.

 

Bilingvní program zastřešuje Bilingvní občanský spolek Angel (BOSA), který je sdružením rodičů žáků bilingvních tříd, jejichž děti navštěvují první a druhý stupeň bilingvního programu ZŠ a MŠ ANGEL. 

 

 

Publikována: 21.5.2015

Naposled upravena: 15.10.2015

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies