Pro členy

Informace pro členy spolku

Spolek BOSMA ANGEL podporuje bilingvní vyučování v českém a anglickém jazyce ve dvou třídách mateřské školy ANGEL. Vyučování v mateřské i základní škole ANGEL je založen na principech vzdělávacího programu Začít spolu. V bilingvních třídách se v průběhu týdne střídají české a anglické dny, anglické dny vyučují, kromě českých učitelek s perfektní znalostí angličtiny, také rodilí mluvčí. 

Členství a členské příspěvky

Členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba. Členství fyzické osoby ve spolku vzniká po splnění obou následujících předpokladů:

  • schválení písemné přihlášky výkonným výborem spolku,
  • přijetí dítěte, jehož je fyzická osoba rodič, do bilingvní třídy MŠ. 

Podrobnosti, vč. práv a povinností členů spolku, viz stanovy spolku

Členské příspěvky členů spolku jsou formou daru dvakrát ročně poskytnuty mateřské škole a využity na financování nákladů spojených s bilingvním programem. Výši příspěvků stanovuje hlasování členské schůze, která je každoročně svolávána na začátek školního roku, dobu konání rodičovských schůzek. Roční členské příspěvky se hradí ve dvou stejných splátkách, a to:

  • na období září až leden ke dni 30. září
  • na období únor až srpen ke dni 31. ledna

Členské příspěvky se hradí výhradně převodem na bankovní účet: transparentní účet vedený u FioBanky: 2800855532/2010

 

Publikována: 27.5.2015

Naposled upravena: 9.9.2018

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies