Bilingvní program v MŠ

Naše škola je od školního roku 2006/2007 zařazena do sítě bilingvních škol. V rámci mateřské i základní školy reagujeme na zvýšený zájem rodičů o intenzivní výuku anglického jazyka. Snažíme se posilovat zejména výuku cizího jazyka přirozeným způsobem, kdy se cizí jazyk stává nástrojem pro komunikaci, řešení problémů, hru atd. – tzv. obsahově a jazykově integrovaná výuka (CLIL - Content and Language Integrated Learning).

Dvouleté děti mohou společně se svými rodiči navštěvovat Klub pro batolata - Máma, táta a já. Klub vznikl původně v rámci projektu, který podpořila Evropská komise. Dvouleté děti se v klubu spolu se svými maminkami a tatínky učí angličtinu formou her, písniček apod.

V mateřské škole fungují dvě třídy s bilingvním programem. Děti v těchto třídách mají program organizovaný v českém a anglickém jazyce. V každé z těchto tříd působí české učitelky s vynikající znalostí angličtiny a na 9 hodin týdně dva rodilí mluvčí.

Publikována: 18.4.2015

Naposled upravena: 12.3.2020

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies