Ostatní projekty

S výhledem za horizont

S výhledem za horizont

Naše škola je příjemcem a realizátorem projektu S výhledem za horizont.

Projekt PRO VIZE

Projekt PRO VIZE

Modernizace odborných učeben v ZŠ, přeměna zahrady MŠ a jejívybavení v souladu s EVVO   Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401  

  Kalendář