Podpora aktivního občanství

Cíle projektu a popis realizace

EHP-CZ-ICP-1-007

Podpora aktivního občanství

Podpora občanské angažovanosti

EHP-CZ-ICP-1-007

 

Začátkem srpna 2019 se ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 zapojila do dvouletého projektu s názvem Podpora občanské angažovanosti. Financování projektu je z fondů EHP (Evropský hospodářský prostor). Fondy podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, což vede ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.

Projektovým partnerem je Røsvik Skole v Norsku (https://www.minskole.no/rosvikskole/artikkel/263448). Na rozdíl od ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 se jedná o malou komunitní školu propojující výchovné a vzdělávací cíle s aktivní spoluúčastí studentů.

Cílem projektu je posílení inovativní spolupráce na několika úrovních vzdělávání. Především budeme usilovat o modernizaci školního kurikula formou systematické podpory demokratických hodnot a občanské angažovanosti. Klademe velký důraz na zapojení našich studentů do reálného světa, ve kterém dochází k relativizaci hodnot liberální demokracie.

Tento rok se zaměříme na porovnání přístupů aktivního občanství v praxi. V týdnu od 21.10. 2019 se Mgr. Marie Horčičková, zástupkyně ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, vypraví se svým šestičlenným týmem na návštěvu partnerské školy Røsvik Skole v Norsku. Český tým bude prezentovat čtyři úspěšné příklady zapojení dětí do fungování komunity. V prosinci 2019 přivítá ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 norské kolegy v Praze.

Během druhého projektového roku se obě školy zaměří na vytvoření sylabu podpory aktivního občanství pro jednotlivé věkové skupiny včetně doporučených forem a metod.

Obě školy se v minulosti již setkaly při realizaci jiného projektu a na spolupráci velmi těší.  

Publikován: 10.10.2019

Naposled upraven: 26.5.2022

Vytvořil(a): Jana Zachová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies