Norský tým hostem na ZŠ a MŠ ANGEL

PODPORA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ

EHP–CZ–ICP–1–007

 

Norský tým hostem na ZŠ a MŠ ANGEL

Česko-norská spolupráce žáků s komunitou pokračuje

Druhé setkání v rámci projektu Podpora aktivního občanství proběhlo 10.12. – 12.12. 2019 v Praze. Birgitte Marie Gleinsvåg, zástupkyně ředitelky Røsvik Skole v Norsku, přiletěla se svým týmem již 9.12. odpoledne, aby mohla shlédnout tradiční vánoční představení bilingvního programu na ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12.

První pracovní den začal setkáním s radním MČ Prahy 12 Petrem Prchalem, který vyjádřil projektu a myšlence spolupráce s komunitou velkou podporu. Žáci šestého ročníku se ochotně ujali role průvodců a seznámili norské kolegy s chodem a prostorami školy. Hlavní pracovní náplní byla prezentace dalších osmi příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce školy a komunity. Tým ze ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 představil např. vznik a účel Komunitního centra na ZŠ ANGEL, Pohádkový les organizovaný žáky ZŠ ANGEL věnovaný dětem z mateřské školy, projekt Cestujeme Evropou, kdy starší žáci interaktivně představují jednotlivé evropské země žákům z prvního stupně.

Pro děti ve věku 13 – 16 Røsvik Skole připravuje volby „nanečisto“. Žáci se učí o vládě, politických stranách a programech, navštěvují volební místnosti a organizují si volby ve škole. Kladou důraz na výchovu demokratického občana a propojují mezipředmětové vztahy. Další možností zapojení jsou studentské firmy, ve kterých si děti v reálu vyzkouší tvorbu byznys plánu a jeho uvedení do praxe. Žáci se rozhodnou, v čem konkrétně budou podnikat, a založí firmu. Pro svůj projekt seženou sponzory a pečlivě si vedou účetnictví. V závěru školního roku svoji firmu zruší. Mladší děti využívají vzdělávání v praxi, kdy jezdí například na rybí farmy. Velké oblibě se těší i First Lego League – roboticky a přírodovědně zaměřená celosvětová soutěž, ve které jednotlivé týmy sestavují a programují roboty z lega. Tito pak plní různé aktivity v rámci výzkumného úkolu.

Druhý pracovní den oba týmy připomínkovaly již vzniklé příklady dobré praxe, které byly od října rozpracovány do detailů pro účely obou škol. Navazovaly ukázkové hodiny individuálního čtení a Workshopu v bilingvním programu. Nechyběla ani návštěva mateřské školky v rámci anglického dopoledne. Pracovní setkání bylo zpříjemněno adventní plavbou po Vltavě a prohlídkou Prahy s průvodkyní. Další fází projektu bude podrobné zpracování příkladů dobré praxe na podporu spolupráce žáků s komunitou. Český i norský tým zpracuje jednotlivé aktivity prezentované v Praze obohacené o fotodokumentaci do konce ledna. Zdárná spolupráce bude pokračovat v dubnu 2020 v Røsvik Skole v Norsku.  

Publikován: 4.2.2020

Naposled upraven: 8.3.2021

Vytvořil(a): Jana Zachová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies