Závěrečná konference projektu

PODPORA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ

EHP–CZ–ICP–1–007

Závěrečná konference projektu

                                                                                                                                                         

Konference Podpora aktivního občanství

V úterý 27.4. 2022 se v Multifunkčním sále Radnice Prahy 12 konala konference projektu Podpora aktivního občanství. Událost byla završením tříletého česko – norského projektu zaměřeného na aktivní zapojení dětí do života komunity. Účastníci konference se osobně setkali s norským týmem z Røsvik Skole a seznámili se s konkrétními projekty realizovanými buď na ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 či v partnerské škole v Norsku.

Po úvodním slovu Mgr. Petra Prchala, radního MČ Prahy 12, zrekapitulovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Horčičková cíle jednotlivých fází tříleté spolupráce a představila norský tým. Posluchače velmi zaujalo představení partnerské komunitní školy, s jejíž filozofií je seznámila paní ředitelka Trude Cecilia Gleinsvaag. Prostřednictvím krátkého videa, fotografií a prezentace opět poukázala na důležitost každodenního pohybu venku s myšlenkou, že aktivní děti se učí lépe.

Z českých projektů se účastníci seznámili s projektem Já a moji prarodiče. Děti z druhého ročníku se měly možnost učit od svých babiček a dědečků a zároveň měly možnost předat něco na oplátku ze svých znalostí. Přímo na místě byly k dispozici výstupy z projektu - knihy vytvořené žáky. Žáci čtvrtého ročníku přišli představit projekt Ruku v ruce, zaměřený na vrstevnické učení. Cílem bylo připravit sportovní dopoledne pro děti z mateřské školy. Čtvrťáci se tak dostali do role učitelů a organizátorů. Dvě skupiny dětí ze šestého ročníku prezentovaly své dobrovolnické projekty Čtení pomáhá a Úklid lesa. České projekty završila trojice žáků ze sedmého ročníku prezentující projekt Učíme se navzájem, což je variantou projektu Já a moji prarodiče, cílenou na starší žáky.

Publikum zaujaly norské projekty Studentské firmy a Expedice. První ze zmíněných představila kolegyně Birgitte Gleinsvaag a vysvětlila, jak žáci zpracovávají svůj obchodní záměr. Na začátku musí přijít s dobrým nápadem na realizaci, poté shání sponzory, materiál a vyrábí zvolený produkt. Jedná se o věci jako ručně vyrobená mýdla, štítky na potraviny či vakuované uzené lososy. Žáci své produkty prodávají a výtěžek jde na dobročinné účely. Na konci školního roku firmu uzavírají.

Expedice pod vedením Hilde Kjaer Karlsen jsou velkým přínosem nejen v oblasti bezpečného pohybu po přírodě, ale také v utužování mezilidských vztahů. Žáci si sami plánují třídenní výlet, během kterého spí ve stanu, vaří si na ohni, komunikují a učí se zodpovědnosti za ochranu přírody. Projekt má velkých úspěch zejména proto, že posilování pozitivní atmosféry a respektujících vztahů v kolektivu probíhá rychleji a přirozeně. Ve třídě se stejných výsledků dosáhne až za několik měsíců.   

 Mezi nejzajímavější momenty konference patřila závěrečná diskuze, při které se publikum ptalo norského týmu na detailnější informace o projektech, chodu školy a filosofii výuky Røsvik Skole.

Jak norský, tak český tým si pochvaloval zdárnou spolupráci a vzájemné obohacení, na kterém chtějí obě strany pracovat i po skončení projektu.

Publikován: 19.5.2022

Vytvořil(a): Jana Zachová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies