První projektové setkání česko - norského týmu

PODPORA AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ

EHP-CZ-ICP-1-007

První projektové setkání česko - norského týmu

“Aktivní děti se učí lépe!”

Realizace nového projektu Podpora aktivního občanství začala v srpnu 2019. Návštěva Rosvik Skole v Norsku se uskutečnila v termínu 21.10. – 24. 10. 2019. Mgr. Marie Horčičková, zástupkyně ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, se svým týmem navštívila školu, kde se podle paní ředitelky Trude Cecilie Gleinsvag děti věnují aktivnímu pohybu šedesát minut denně. Tato jedna z mnoha filozofií školy nabídla jiný pohled na výchovně vzdělávací proces žáků.

Dva pracovní dny byly pro obě partnerské země velmi inspirativní. Český tým se seznámil s malou, komunitní školou, kde děti kromě běžných předmětů ovládají rybolov, veslování či vaření. Hlavním cílem setkání byla, kromě vzájemného seznámení škol, prezentace osmi příkladů dobré praxe na spolupráci školy a komunity.  Tým ze ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 představil aktivity: Ukliďme Česko, Den Země, Zahradní slavnost, Generace a my či Modřanský parlament.

Rosvik Skole drží tradici v každodenním půlhodinovém setkávání dětí z prvního až čtvrtého ročníku. Skupina se zaměřuje na zpěv, pozdravy v různých jazycích, párové čtení, opakování domluvených pravidel pro různé aktivity nebo na předpověď počasí. Každý den je za průběh setkání zodpovědný jiný žák, čímž děti posilují vzájemné naslouchání a respekt. Děti ve věku 13 – 16 každoročně podnikají třídenní výlety, kdy si v praxi ověří finanční gramotnost a spolupráci například při nákupu a vaření jídla. Učitelé zároveň posilují environmentální výchovu.

Asi nejúspěšnější spolupráce s komunitou zaznamenala charitativní akce s letošním zaměřením na podporu žen v nouzi. Český tým se účastnil večerního programu, ve kterém účinkovaly všechny děti. Kromě zpěvu, tance, hry na hudební nástroj a scének byl součástí i benefiční bazar, kde děti prodávaly své vytvořené výrobky a koláče. Výtěžek akce byl letos rekordní.

Další fází projektu bude podrobné zpracování příkladů dobré praxe na podporu spolupráce žáků s komunitou. Český i norský tým zpracuje jednotlivé aktivity obohacené o fotodokumentaci do začátku prosince. Druhý prosincový týden bude ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 hostit norský tým a pokračovat ve zdárné spolupráci. 

Publikován: 5.11.2019

Naposled upraven: 8.3.2021

Vytvořil(a): Jana Zachová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies