Třetí projektové setkání

PODPORA OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI

EHP – CZ – ICP – 1 – 007

     

Třetí setkání odloženo                                                                                                                                                                                     

Plánované třetí setkání česko-norského týmu se mělo v rámci projektu Podpora občanské angažovanosti uskutečnit v týdnu od 11.5.2020. Vzhledem k pandemii koronaviru se spolupráce přesunula na podzim 2020.

Nikdo z týmu však nezahálel. Obě strany podrobně zpracovaly další příklady dobré praxe na spolupráci školy a komunity a obohatily je o fotodokumentaci. Mgr. Marie Horčičková, zástupkyně ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, zajistila společně s Trude Cecilie Gleinsvåg, ředitelkou Røsvik Skole v Norsku, online setkání, na kterém oba týmy prodiskutovaly dosavadní příklady dobré praxe. V následujících měsících bude vznikat publikace obsahující všechny příklady dobré praxe a jejich využití v kontextu různých škol.

Další fází projektu bude porovnání české-norského kurikula a následná implementace aktivit podporující občanskou angažovanost v jednotlivých ročnících.

Publikován: 17.6.2020

Vytvořil(a): Jana Zachová

  Kalendář