Pozvánka na členskou schůzi BOSA

Spolek BOSA – spolek rodičů žáků bilingvních tříd

Angelovova 3183/15, Praha 4 - Modřany, 143 00

IČO: 22732926

 

 

P O Z V Á N K A  &  P R O G R A M

 

na členskou schůzi Spolku BOSA

Angelovova 3183, Praha 4 – Modřany, 143 00, dále jen “BOSA“,

která bude probíhat per-rollam v rámci třídních schůzek.

 

 

Výkonný výbor spolku „BOSA“ tímto svolává členskou schůzi rodičů žáků bilingvních tříd, členů Spolku BOSA, která se bude konat dne 26. 9. 2022 od 17 hod v rámci třídních schůzek Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183/15, Praha 4.

 

 

Program členské schůze:

 

  1. Schválení Zprávy o hospodaření BOSA v roce 2021/2022
  2. Rozhodnutí o hospodaření BOSA
  3. Rozhodnutí o schválení vedení BOSA
  4. Vyplnění přihlášky ke členství do spolku BOSA pro rodiče nových žáků (zejména pak 1.tříd či rodičů nově příchozích žáků v průběhu tohoto školního roku 2022/2023).

Pavel Schlitter                                       Kateřina Beerová                                                Petr Faltus

 

 

V Praze 21. 9. 2022

 

Publikován: 21.9.2022

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme