Darovací smlouvy

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

  • smlouvu vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte výši daru a v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dle dokladu a třídu
  • smlouvu podepište
  • smlouvu poté předejte vašemu třídnímu důvěrníkovi na třídních schůzkách, který hromadně předá Spolku Angel, potvrzené smlouvy vrátíme přes vašeho tř. důvěrníka
  • minimální odčitatelná částka daru v daňovém přiznání je 1000,- Kč, dary se mohou sčítat

 

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - fyzická - šk. rok 2020/21

 

 

Publikována: 13.5.2015

Naposled upravena: 29.7.2020

Vytvořil(a): Alice Škvárová

Podporujeme a děkujeme