Darovací smlouvy

Darovací smlouvy za účelem podpory ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

  • vyberte si typ darovací smlouvy, fyzická nebo právnická osoba
  • smlouvy vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte výši daru a v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dítěte
  • smlouvy podepište
  • smlouvy poté předejte vašemu třídnímu důvěrníkovi, který hromadně předá Spolku Angel, po kontrole plateb vrátíme potvrzené zpět
  • variabilní symbol získají žáci všech tříd v ZŠ i MŠ na třídních schůzkách nebo prostřednictvím vašeho tř. důvěrníka
  • minimální odčitatelná částka daru v daňovém přiznání je 1000,- Kč

 

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - fyzická

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - právnická

 

Publikována: 13.5.2015

Naposled upravena: 16.2.2018

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář

Čtvrtek 16.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 17.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 18.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 19.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 20.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 21.8.

Hlavní prázdniny

Středa 22.8.

Hlavní prázdniny