Darovací smlouvy

Darovací smlouvy za účelem podpory ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

  • vyberte si typ darovací smlouvy, fyzická nebo právnická osoba
  • smlouvy vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte výši daru a v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dítěte
  • smlouvy podepište
  • smlouvy poté předejte vašemu třídnímu důvěrníkovi, který hromadně předá Spolku Angel, po kontrole plateb vrátíme potvrzené zpět
  • variabilní symbol získají žáci všech tříd v ZŠ i MŠ na třídních schůzkách nebo prostřednictvím vašeho tř. důvěrníka
  • pokud máte ve školce a škole více dětí je možné uhradit v jedné částce pod jedním variabilním symbolem, do poznámky uveďte jména dětí a třídy

 

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - fyzická

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - právnická

 

Publikována: 13.5.2015

Naposled upravena: 16.10.2017

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář

Čtvrtek 26.10.

Podzimní prázdniny

Pátek 27.10.

Podzimní prázdniny