Darovací smlouvy

Darovací smlouvy za účelem podpory ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

  • vyberte si typ darovací smlouvy, fyzická nebo právnická osoba
  • smlouvy vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte výši daru a v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dítěte
  • smlouvy podepište
  • smlouvy poté předejte vašemu třídnímu důvěrníkovi, který hromadně předá Spolku Angel, po kontrole plateb vrátíme potvrzené zpět
  • variabilní symbol získají žáci všech tříd v ZŠ i MŠ na třídních schůzkách nebo prostřednictvím vašeho tř. důvěrníka
  • minimální odčitatelná částka daru v daňovém přiznání je 1000,- Kč

 

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - fyzická

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - právnická

 

Publikována: 13.5.2015

Naposled upravena: 16.2.2018

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář