Stanovení výše úplaty mateřská školy - školní rok 2022/2023

Stanovení výše úplaty mateřská školy - školní rok 2022/2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA - stanovení výše úplaty pro školní rok 2022/2023


Stanovená výše úplaty celodenní provoz 800,-Kč/měsíc
Stanovená výše úplaty polodenní provoz 450,-Kč/měsíc

Úplata je splatná ve dvou splátkách:
1) období září - prosinec 2022 - do 15.10.2022
2) období leden - červen 2023 - do 15.02.2023


Zpracovala: Bc. Jana Karlíková, ekonom školy

Schválila: PaedDr. Iva Cichoňová ředitelka školy

V Praze dne 29.června 2022

Publikován: 4.7.2022

Vytvořil(a): Jana Karlíková

Podporujeme a děkujeme