Náhradní provoz ŠD na hlavní budově

Důležité informace k provozu a rozmístění ŠD

Náhradní provoz ŠD na hlavní budově

Vážení rodiče,

v prostorách ranní a společné školní družiny na hlavní budově probíhá rekonstrukce. Do doby jejího ukončení (přibližně 1 měsíc) bude činnost družiny přemístěna.

 

Ranní ŠD

Pondělí 4.9. – původní místnost ranní družiny na budově Angelovova

Od úterý 5.9. bude provoz ranní ŠD probíhat v komunitním centru (vstup kolem rampy školní jídelny)

Ranní ŠD v provozu od 6,30 hodin. Příchod dětí je možný do 7,40. V pozdějších hodinách nebude již dítě do ranní ŠD přijato z důvodu organizace převádění dětí na budovy Rakovského a Mladenovova. Žák musí být zákonným zástupcem osobně předán do ranní ŠD službu konající vychovatelce!

 

Všechna oddělení 2.- 4.ročníků, které mají kmenovou třídu na budově Angelovova budou umístěny takto:

Oddělení ŠD 2.A - do 15 hodin ve své kmenové třídě, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

Oddělení ŠD 2.B - do 15 hodin ve své kmenové třídě, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

Oddělení ŠD 3.A - do 15 hodin ve své kmenové třídě, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

Oddělení ŠD 3.B - do 15 hodin ve své kmenové třídě, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

 Oddělení ŠD  3.E – hned po vyučování přechází do tříd 3.A a 3.B, do kterých bude 3.E rozdělena, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

Oddělení ŠD 4.A a 4.D do 15 hodin ve třídě 4.A, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

Oddělení ŠD 4.B - do 15 hodin ve své kmenové třídě, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

Oddělení ŠD 4.C - do 15 hodin ve své kmenové třídě, od 15,00 do 17,00 v prostorách KC

V případě hezkého počasí bude ŠD využívat prostory atrií u KC od 14 hodin.

Pro usnadnění provozu ŠD Vás žádáme o součinnost. Pokud budete své dítě vyzvedávat, zazvoňte na recepci školy, nahlaste jméno dítěte a třídu a vyčkejte před hlavním vchodem. Můžete dát dětem lístek se samostatným odchodem, kde bude vyznačeno datum, přesný čas odchodu, jméno dítěte a třída a podpis zákonného zástupce. Následně může dítě odcházet samo nebo si ho vyzvednete před hlavním vchodem v určenou dobu. Všechny odchody dětí ze ŠD do 14,00 na budově Angelovova probíhají u hlavního vchodu.

V době od 14,00 do 15,00 nelze děti vyzvedávat, čas je určen pro společnou činnost, vycházky a přechody po budově.

 

Všechna oddělení, která mají kmenovou třídu na budově Rakovského:

Žáci 1.tříd budou z budovy Rakovského přecházet v týdnu od 4.9. do 8.9. přecházet ve 14,40 do prostor komunitního centra na hlavní budově. Příchod dětí do KC v 15 hodin. Provoz ŠD do 17 hodin.

O provozu ŠD 1.ročníku v dalších týdnech budete informováni.

Případné nejasnosti Vám zodpoví vychovatelka daného oddělení.

Děkujeme za spolupráci a pochopení, a věříme, že počáteční nestandardní provoz nahradí radost z nových prostor.

                                                               Jana Prášilová, vedoucí ŠD

 

Publikován: 1.9.2023

Vytvořil(a): Jana Prášilová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies