Pozvánka na členskou schůzi BOSA

SPOLEK BOSA ANGEL – spolek rodičů žáků bilingvních tříd

Angelovova 3183, Praha 4 - Modřany, 143 00

IČO: 22732926

 

 

P O Z V Á N K A  &  P R O G R A M

 

na členskou schůzi Spolku BOSA ANGEL

Angelovova 3183, Praha 4 – Modřany, 143 00, dále jen “BOSA“,

která bude probíhat per-rollam v rámci třídních schůzek.

 

 

Výkonný výbor spolku „BOSA“ tímto svolává členskou schůzi rodičů žáků bilingvních tříd, členů Spolku BOSA ANGEL, která se bude konat dne 11. 9. 2023 od 17,30 hod v rámci třídních schůzek Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183/15, Praha 4.

 

 

Program členské schůze:

 

  1. Schválení Zprávy o hospodaření BOSA v roce 2022/2023
  2. Rozhodnutí o hospodaření BOSA
  3. Rozhodnutí o schválení změny ve vedení BOSA
  4. Vyplnění přihlášky ke členství do BOSA pro rodiče nových žáků (zejména pak 1.tříd či rodičů nově příchozích žáků v průběhu tohoto školního roku 2023/2024)

 

Vedení Spolku BOSA

Angel.BOSA@seznam.cz

 

Publikován: 5.9.2023

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies