Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče,

doufáme, že jste si krásně užili období prázdnin a že se, společně s námi, těšíte do školy.

1. školní den – 4. 9. 2023

Žáci 1.A, 1.B, 1.C a 1.D se sejdou v 8.30 před budovou Rakovského.

Děti z přípravné třídy se sejdou na zahradě budovy Mladenovova

Po společném přivítání a rozdělení dětí do tříd si paní učitelky převedou děti na první společnou vyučovací hodinu. Rodiče mezitím obdrží od vychovatelek podrobné informace k organizaci školní družiny a stravování. V 9,30 hod proběhne krátká informativní třídní schůzka rodičů s paní učitelkou.

Žáci 2. - 9. ročníku

Vyučování začíná v 8,15 hod a bude trvat jednu vyučovací hodinu.

Obědy budou vydávány ve školní jídelně od 10,30 do 12,00 hod.

Školní družina je pro přihlášené žáky v provozu do 17.00 hod.

 

Dne 5.9. a 6.9. budou probíhat Den pro třídu podle tohoto harmonogramu:

PT a 1.ročník – do 10.30 hod

2.+3.roč. – do 11.00 hod

4.roč. – do 11,35hod 

5.roč. – do 12,00 hod 

6.ročník – do 12,20hod

7.ročník – do 12,45 

8.ročník – do 13,00hod 

9.ročník – do 13,15 hod 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a rodičům, dětem i pedagogům přejeme úspěšný školní rok.

V Praze dne 30. srpna 2023           PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy

 

 

Publikován: 30.8.2023

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies