Keramika - ČT začátečníci
Začátek kurzu 7.10., konec 13.1.2022

  • Cena: 1780 platba bude hrazena složenkou, rozdá lektorka na kroužku
  • Určeno pro: ZŠ (1. - 3. třídy)
  • Místo konání: Rakovského
  • Platba hrazena: Komunitnímu centru
    (lektorka kurzu dodá veškeré info k platbě kurzu)
  • Lektoři: Jitka Christianová

Termíny

Den a čas Učebna Minimální počet Kapacita Akce
Čtvrtek 15:15 - 16:45 Rakovského - keramická dílna 10 15/15

 

Lektorka rozdá složenky i Přihlášku do KC na kurzu

 

Určeno : pro začátečníky - děti  1. - 3. třídy,

kroužky jsou určeny pro děti ze ZŠ ANGEL (pro všechny budovy, lektorka převádí)

 

Kdy? čtvrtek, 15.15 -16.45 hodin

Cena: 1780 Kč/15 lekcí

 

1. pololetí přihlašování od 13.9.2021

Přihlášku rozdá lektorka kurzu rodičům při vyzvedávání dětí.

Pozor!
tento kroužek je školní, je potřeba přihlásit se na školní web dne bude doplněno cesta přihlášení: www.zsangel.cz/ Komunitní centrum/ Kurzy + online zápis/ Děti: umělecké/ vybrat příslušný kurz/ zápis

 

Info o kurzu: lektorka Jitka Christiánová: email: christianova@zsangel.cz

Na kroužku se seznámíme se s různými keramickými technikami i materiály.

Děti si vyrobí keramické hrnečky, mističky, zvířátka, vánoční a velikonoční dekorace a jiné zajímavé výrobky, které si po dokončení odnesou domů. 

Dětem je poskytnut veškerý materiál a pomůcky, vhodné oblečení pro děti je zástěra nebo pohodlné tričko a přezůvky.

Rodičům nabízíme také kurz pro dospělé v pondělí od 18.00 -19.30 hodin.

 

 

Specifické podmínky:

Pozor - info k místu konání:

Dětí z budovy Mladenovova si lektorka vyzvedne v družině ve 14.45 hodin,  děti z budovy Rakovského a Angelovova  si vyzvedne lektorka kurzu (pedagogický dozor) v družině na budově Angelovova v 15.00 hodin. Po skončení kurzu budou děti předány rodičům lektorkou v 16.45 hodin u hlavního vchodu  budovy Rakovského.

 

Info družina:

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů je potřeba, pokud vaše dítě bude odcházet z družiny na kroužek Komunitního centra dodat na 1. pololetí roku 2021/2022  lísteček o odcházení  dítěte či lísteček, že dítě bude převáděno  na kurz vaší asistentce . Na lístečku musí být jméno vyzvedávajícího lektora, napsané jméno dítěte, datum od kdy kroužek začíná, jeho název a hodina odchodu ze školní družiny. Tento lísteček bude platný po dobu konání celého 1. pololetí daného kroužku.  Pokud asistentka tento lísteček neobdrží, vaše dítě nebude posláno s lektorkou kurzu, přestože je na kroužek přihlášeno nebo nebude moci na kroužek přejít samostatně z družiny Rakovského. V případě, že kroužek nebude, dítě zůstává ve ŠD, protože ho lektorka nevyzvedne. Lektorka má povinnost informovat o zrušení kurzu.  

Vyzvedávání dětí po kroužku:

po skončení kurzu budou z organizačních důvodů děti předány rodičům lektorkou v 16.45 hodin u hlavního vchodu  budovy Rakovského.

Pozor!
tento kroužek je školní,  platby budou probíhat přes složenky vytisknuté školou, proto se prosím přihlašujte na kurz přes web školy KC/ kurzy online zápis, kurzy umělecké/

 

Podmínky konání kurzu budou dle aktuálních podmínek přizpůsobeny k případným mimořádným opatřením vzhledem k protiepidemiologické situaci. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.  Těšíme se na Vás:) Vaše KC

 

 

Podporujeme a děkujeme