Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 139 uchazečů, z toho:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky): 96 dětí
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku): 4 děti
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části: 33 dětí
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku): 0 dětí
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části: 5 dětí
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha: 1 dítě

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s par. 36 odst. 7 školského zákona pouze uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito registračními čísly:

 

02JJR

488UW

8RLYC

BULPC

EF5PI

HV52C

KOJ1V

NL63F

QOY3Q

XEI8T

1ZMGF

5AB3U

8US5K

C09OO

EFMG6

HYWES

KZ4LL

NNGY7

QXF0R

Y83FE

2DNSS

61IWV

8XF6X

C5POB

EHY5L

I0M34

L33KU

O4MKS

RICDC

YFVDZ

2KN01

64TKQ

92DJS

C7MLC

EVEAJ

I10R4

L6RSU

O96HF

S5G0Y

YXKD3

2M136

6DUUA

942QZ

D43CI

EWMFE

JMW9Q

MM7SK

OB1AT

SNJNH

ZNVGZ

2UI3O

6JYG4

967PR

DMQ26

F8CT9

JNTU5

MU5YD

OEDT4

UQBLZ

ZRBDD

2UY4X

706Q9

9993G

DS8AZ

FMCK2

JYSQ8

MUJCM

OGWDO

UZP25

 

39R31

735NJ

9AQGY

DZA8Q

G3Q8N

KG8JI

N4Y1L

P72SE

V44DX

 

3J8YW

78GRH

A5R7A

E8LJD

GND3Z

KNI93

N8UPM

PJ2Q2

VBZBG

 

47H8J

7GZPX

BQRBV

E9ER2

HOLCO

KNX2E

N937N

Q212W

WH9AW

 

 

 

 

 

 

V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil mailem na osvaldova@zsangel.cz.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, v případě potřeby si lze vyzvednout po dohodě s pí hospodářkou na adrese papikova@zsangel.cz.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě.
  • Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 19. června 2024 v 17,00 na tomto online odkazu: https://meet.jit.si/SchuzkaProRodiceBudoucich1

 

Případné dotazy k zápisu nám prosím adresujte emailem: 

PaedDr. Dana Osvaldová - zástupkyně ředitele - program Začít spolu, přípravná třída, odklad školní docházky: osvaldova@zsangel.cz 

Mgr. Marie Horčičková - zástupkyně ředitele - třídy bilingvního programu: horcickova@zsangel.cz

 

 

Publikován: 20.5.2024

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies