Informace k zápisu k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Informace k zápisu k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání a do přípravné třídy proběhne
               ve dnech 9.4.a 10.4. nebo v náhradním termínu 17.4. 2024

                   

Předpokládaný počet prvních tříd: 4 třídy (96 žáků)

Přípravná třída: 1 třída (15 dětí)

Předpokládáme, že třídy programu Začít spolu a přípravná třída budou na budově Mladenovova, bilingvní třídy na budově Angelovova.

Elektronické přihlašování k zápisu se spustí na webu školy 2.4.2024. Při vyplňování elektronické přihlášky si prosím zarezervujte termín zápisu.

Vážení rodiče,

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou zákonní zástupci povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit (§ 36, odst. 4). 

 

Pro školní rok 2024/2025 zapisujeme:

 • Děti narozené od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018 - dítě jde k zápisu poprvé.
 • Děti, které nastupují povinnou školní docházku po odkladu (odklad udělen v roce 2023) – zápis dítěte musí proběhnout znovu.
 • Děti nešestileté – předčasný nástup k povinné školní docházce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. 

 

 Rodiče předloží:

 1. vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku– na našem webu www.zsangel.cz vyplníte elektronický formulář (odkaz bude funkční od 1.4.2024), po vyplnění si prosím stáhněte přihlášku, vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu
 2. rodný list dítěte
 3. doklad totožnosti zákonného zástupce

Pro školní rok 2024/2025 lze požádat o odklad školní docházky

o jeden školní rok pro dítě narozené od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018.

 

Rodiče předloží:

 1. vytištěná vyplněná žádost o přijetí s žádostí o odklad(je součástí žádosti o přijetí).
 2. rodný list dítěte
 3. doklad totožnosti zákonného zástupce
 4. originál doporučení školního poradenského zařízení(PPP, SPC) k odkladu povinné školní docházky
 5. originál doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost(pediatra), nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

 

V případě, že nebudete mít v době zápisu potřebná doporučení, správní řízení bude přerušeno do doby dodání potřebných podkladů, nejpozději však do 31.5.2024.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2024/2025

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky)
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2024/2025

 1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky)
 2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky)
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

 

 

 

 

 

Publikován: 23.2.2024

Naposled upraven: 26.3.2024

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies