Nepřehlédněte

  Aktuality

Kritéria pro přijímání dětí k základní vzdělávání

Vážení rodiče, kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 budou zveřejněna dne 1.3.2017. PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy

ŠD 2.D - leden

Aktivita v družině

Rovnost a rozdílnost

Naše škola je zapojena jako partner do projektu Rovnost a rozdílnost - Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy. Příjemcem a...

Češtinou k inkluzi

Naše škola je zapojena jako partner do projektu Češtinou k inkluzi. Příjemcem a realizátorem projektu je META, o.p.s.

KC - důležité informace

lekce PING PONGU  a SPORTOVNÍCH HER zrušeny, nabídka volných míst na kurzy od 2. pololetí

  Kalendář

Čtvrtek 23.2.

Náslech v přípravné třídě
Náslechy v prvních třídách - pro rodiče budoucích prvňáků (třídy Začít spolu)

Ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka vyučovaných podle metodiky programu Začít spolu proběhnou náslechy v týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2017 (na konkrétní termín budete pozváni na základě zaslané přihlášky).

Pátek 24.2.

Náslech v přípravné třídě
Náslechy v prvních třídách - pro rodiče budoucích prvňáků (třídy Začít spolu)

Ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka vyučovaných podle metodiky programu Začít spolu proběhnou náslechy v týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2017 (na konkrétní termín budete pozváni na základě zaslané přihlášky).

Atraktivita

„Respektuji zákony, protože to já je dělám. Zde je každý důležitý. V jiných školách je učitel Pán Bůh, tady jsem to já. Učitelé radí, nevyučují.“

Výrok žáka svobodné školy z r. 1921

Kvalita

„Na člověku je snad nejčistší jeho usilování o stále přesnější vědění, kdy zapomíná na sebe i na slávu. Jen tam se zdá, jako by lidstvo kráčelo k velikosti.“

Jean Paul

Aktivita

„Svět dává rady tehdy, když se ho ptáme, a ptát se ho můžeme jen tehdy, máme-li přesně vymezený cíl.“

Jean Paul Sartree

Více