UČÍME SE SPOLU

Naše škola je zapojena jako partner do projektu Učíme se spolu. Příjemcem a realizátorem projektu je společnost Step by Step ČR o.p.s.

UČÍME SE SPOLU

 

Učíme se spolu

Doba realizace projektu: 1.listopadu 2016 - 31. října 2020

Aktivity projektu jsou realizovány v 11 krajích ČR. Cíl projektu je posílit individualizované vzdělávání  v MŠ a na 1. st. ZŠ.
Nástroje, které k dosažení cíle projekt užívá, jsou vzájemné učení pedagogů MŠ v CENTRECH KOLEGIÁLNÍ PODPORY a rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování kolegiální podpory v MŠ a ZŠ.

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

Publikován: 6.4.2017

Vytvořil(a): Renata Hlavešová

  Kalendář