Příklady dobré praxe

PODPORA OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI

EHP – CZ – ICP – 1 – 007

                                                                                                                                                                                                                    

Příklady dobré praxe

V příloze naleznete dokument obsahující česko-norské příklady dobré praxe k podpoře občanské angažovanosti. 

 

 

Přiložené soubory:

Publikován: 30.9.2020

Vytvořil(a): Jana Zachová

  Kalendář