Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 143 uchazečů, z toho:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky): 106 dětí
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku): 1 dítě
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části: 28 dětí
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku): 0 dětí
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části: 7 dětí
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha: 1 dítě

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s par. 36 odst. 7 školského zákona pouze uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

 

CF9FW

40AOH

70BRW

9U1GU

DRU8H

HMMFF

K6FGT

NLP39

RT5ZS

UREPW

Z44DX

07L3N

4EJ8R

7OBK8

A6X35

E7YMB

I0PKT

KGJUM

O09BK

S0ZSG

V4A56

ZG3LI

0JOKE

4LHEO

7WFRX

AI7T6

F0FBS

IFTAL

KNIAD

OFNOY

S3J9Y

VT9TS

ZGRR6

19C57

55SSC

8CFUG

AU1B7

F6PWB

J80Q9

KNJZP

QGJ3R

S6H82

W1H12

ZJNGV

1V81T

5ATYM

8GXFA

C1F4B

FAXYA

JB874

KPVF8

QQ9UI

SE79W

WJU6T

ZLV88

1YIC8

5MRDR

8M39K

C4EU0

FEXVW

JGRI3

KQ8XZ

QQDVI

SSQET

XTDVH

ZY5F2

24TZI

5TES3

8OT23

CMVGD

GUKT2

JK3IH

LUK8C

RE6OZ

T5RRV

XWHZV

 

2M0LX

6EOHS

8RU7Y

CNDQ6

H37NB

JQPEZ

MVZ29

RGI0M

TEQ64

Y6UWU

 

34R8L

6H1Z8

8VT6F

CY4CC

H74HE

JSDJT

N9QKZ

RJ8YL

TUM0O

YHJ3C

 

3FVH4

6JULL

8XSKJ

DMZYC

HKJSX

K3OPC

NLN4I

RPEKG

UERVZ

YT16B

 

 

 

 

 

 

V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil mailem na osvaldova@zsangel.cz.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, v případě potřeby si lze vyzvednout po dohodě s pí hospodářkou na adrese papikova@zsangel.cz.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě.
  • Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 28. června v 17,00 na tomto online odkazu: https://meet.jit.si/SchuzkaProRodiceBudoucich1
  • Všechny první třídy budou umístěny na budově Rakovského

Správní řízení k přijímání dětí do přípravné třídy se přerušuje do doby doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději však do 31.5.2023. 

Případné dotazy k zápisu nám prosím adresujte emailem: 

PaedDr. Dana Osvaldová - zástupkyně ředitele - program Začít spolu, přípravná třída, odklad školní docházky: osvaldova@zsangel.cz 

Mgr. Marie Horčičková - zástupkyně ředitele - třídy bilingvního programu: horcickova@zsangel.cz

 

 

Publikován: 12.5.2023

Naposled upraven: 15.5.2023

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies