Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 172 uchazečů, z toho:

1. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy – 116 dětí

2. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 12 dětí

3. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části – 29 dětí

4. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 2 děti

5. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části – 10 dětí

6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha – 3 děti

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s par. 36 odst. 7 školského zákona pouze uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2018/19 u dětí s těmito registračními čísly:

X005      

X021      

X042      

X059      

X077      

X100      

X134      

X163      

X006      

X022      

X043      

X060      

X078      

X105      

X136      

X165      

X007      

X023

X044      

X061      

X080      

X106      

X137      

X168      

X008      

X026      

X045      

X062      

X081      

X107      

X138      

X171      

X009      

X027      

X046      

X063      

X083      

X108      

X141      

 

X010      

X028      

X047      

X064

X084      

X114      

X142      

 

X011      

X029      

X048      

X065      

X085      

X117      

X147      

 

X012      

X030      

X049      

X067      

X086      

X119      

X150      

 

X013      

X031      

X050      

X068      

X089      

X121      

X151      

 

X014      

X034      

X051      

X069      

X090      

X124      

X153      

 

X015      

X035      

X052      

X070      

X091      

X127      

X157      

 

X016      

X036

X053      

X071      

X092      

X128      

X158      

 

X017      

X037      

X054      

X072      

X096      

X130      

X159      

 

X018      

X038      

X055      

X073      

X097      

X131      

X160      

 

X019      

X039      

X057      

X074      

X098      

X132      

X161      

 

X020      

X041      

X058      

X076      

X099      

X133      

X162      

 

 

 V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil, abychom mohli oslovit případné další zájemce.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, dokument lze vyzvednout osobně po dohodě s hospodářkou školy.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
  • Seznamy žáků jednotlivých třídbudou zveřejněny před informační schůzkou pro rodiče budoucích prvňáků, která se koná 20.6. 2018 v 17:00 hod v hlavní budově školy.

 

Žádost o odklad školní docházky

Odklad školní docházky povolen pro:

D01

D07

D16

D21

D26

D02

D13

D17

D23

 

D05

D15

D20

D24

 

 

Přerušení správního řízení – do doby doložení kompletních podkladů pro OŠD (nejpozději do 31. 5. 2018):

D03

D08

D11

D18

D25

D04

D09

D12

D19

D27

D06

D10

D14

D22

 

 

Správní řízení o přijetí dětí do přípravné třídy se přerušuje z důvodu neúplné dokumentace u dětí s registračním číslem PT04, PT05, PT07, PT08, PT12, PT13, PT17, PT20, a to do doby doložení všech podkladů (nejpozději však do 31. 5. 2018).

 

 

Publikován: 9.5.2018

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Středa 23.1.

Pedagogická rada