Vydávání čipů ŠD - objekt Angelovova

Vydávání čipů objekt Angelovova

- recepce škol

- 30.9. - 15,00 - 16,30 hod

- 1.10.-4.10.- 8,00 - 8,30 hod

                    13,00 - 15,00 - hod (1 žák - 1 čip zdarma, další čip bude vydán na základě objednání a úhrady vratné zálohy)

Publikován: 28.9.2019

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář