ŘEDITELSKÉ VOLNO

Upozornění na provoz školní družiny

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje  ředitelka školy ve dnech 9.5.a 10.5.2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO. 

                                                                     

Provoz školní družiny bude zajištěn pro předem přihlášené žáky od 7,30 hod. do 16,00 hod. 

Stravování není zajištěno. Místo pobytu žáků bude určeno podle počtu přihlášených dětí (budova Hasova, Angelovova nebo Rakovského).

Termín odevzdání přihlášek je do 29.4.2019, po tomto termínu již dítě nebude přijato. Děkujeme za pochopení.

Publikován: 24.4.2019

Vytvořil(a): Jana Prášilová

  Kalendář