Projekt EDUGATE

Škola je zapojena do mezinárodního projektu na podporu multijazyčného vzdělávání EDUGATE.

Cílem tohoto projektu je zlepšit didaktické dovednosti učitelů pracujících s dětmi v raném věku v oblasti mnohojazyčného vzdělávání.
  

Koordinátorskou institucí tohoto projektu je Municipality Piacenza v Itálii. Partnerským institucemi jsou kromě Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 také Università degli Studi di Milano-Bicocca, Itálie, Municipality of Krasne, Polsko, Education, Culture and Sports Department of Riga City, Lotyšsko, Gothenburg University, Švédsko a FINI institute, Slovinsko.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé a lidé zabývající se problematikou raného vzdělávání. Projektové výstupy budou v rámci České šířeny také mezi univerzity, zástupce MŠMT a zástupce mateřských a jazykových škol. V každé partnerské zemi proběhne v období seminář, kde budou představeny výstupy projektu institucím zabývajícím se raným vzděláváním. Tyto výstupy plánuje škola nabídnout ostatním školám na Praze 12 a společně sdílet zkušenosti z podpory mnohojazyčného vzdělávání v raném věku.

 

Publikován: 3.7.2017

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Čtvrtek 26.10.

Podzimní prázdniny

Pátek 27.10.

Podzimní prázdniny