Informace k zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2018/2019 se koná ve dnech:

9. 5. a 10. 5. 2018 od 13,00 - 17,00 hodin.

V těchto dnech se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy Hasova, kde odevzdá vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí a evidenční list
potvrzený pediatrem. Dále je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště v MČ Praha 12.


V letošním roce je ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 možný
elektronický předzápis do mateřské školy.

Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 8. 5. 2018 na stránkách
www.elektronickypredzapis.cz

Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu
nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne

25. a 26. 4. 2018 od 13,00 do 17,00 hodin.

V těchto dnech je také možno prohlédnout si mateřskou školu v časech 9,00 – 11,00 a 15,00 – 16,30 hod.

 

Upozorňujeme rodiče, že přijetí do mateřské školy automaticky nezajišťuje přijetí dítěte do 1.ročníku ZŠ ANGEL.
Základní škola přijímá žáky dle daných kritérií, kde nejsou upřednostňovány děti z mateřské školy.

 


Kritéria Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12
k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

1. Dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let (vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12).

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2018) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (Praha 12), které před začátkem školního roku (do 31.8.2018) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

V Praze dne 26.3.2018

PaedDr. Iva Cichoňová
ředitelka školy

 

Publikován: 28.3.2018

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář

Středa 24.4.

Pedagogická rada