Robotika na ZŠ a MŠ Angel

Nabídka volitelného předmětu "Robotika"

Robotika na ZŠ a MŠ Angel

Vážení rodiče,

 

ve druhém pololetí naše škola nově nabízí nepovinný předmět “Robotika”. Kroužek je určen pro celkem 22 dětí 5. a 6. ročníků a je zcela zdarma. Předmět bude vyučován jednou za 14 dní v pondělí od 14:05 do 15:35 . První hodina se bude konat dne 19.2.2018. Předmět bude klasifikován. Vyučujícími budou Vladimír Bílek a Jan Háček ze ZŠ Angel.

 

Program a cíle předmětu:

  • skupinová spolupráce, koordinace úkolů, práce na projektech

  • rozvoj logického a strategického myšlení

  • úvod do programování, vytváření kódu, vytváření algoritmů

  • používání robotických stavebnic, plnění předpřipravených úkolů, sestavování dle návodu, vlastní tvorba

  • animace

  • chápání základních mechanických a digitálních principů

  • rozvoj soutěživosti, učení se od ostatních

  • použití procesu vytvoř - otestuj - uprav - otestuj - uprav ….

 

S čím budeme pracovat:

  • Ozobot 2.0, WEX Robotics stavebnice IQ, tablety, notebooky, scratch.mit.edu apod.

 

Jak se přihlásit:

Vyplňte přihlášku viz přiložený soubor. K přihlášce žák ručně napíše krátký motivační dopis max. rozsahu jedné strany formátu A4. (např. proč se přihlásil, jaké má zkušenosti, co očekává od předmětu apod..) Přihlášku žák osobně odevzdá do 16.2.2018 v kabinetu druhého patra nad vrátnicí - p. učitel Vladimír Bílek.

 

Případné dotazy na: bilek@zsangel.cz        

Vladimír Bílek

 

Přiložené soubory:

Publikován: 1.2.2018

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

Podporujeme a děkujeme