Bezpečnostní opatření - vstup do budovy

Vážení rodiče,

 

zdvořile Vás žádáme, abyste dodržovali zákaz vstupu do všech budov školy , a to s okamžitou platností. K tomuto opatření nás vede snaha maximálně zabezpečit prostory školy před vstupem cizích osob.

K vyzvedávání dětí ze školní družiny v odpoledních hodinách budou sloužit identifikační kartičky, které jste obdrželi na třídních schůzkách. 

Vstup ostatní návštěvy do hlavní budovy (nebo pokud nemáte kartičku)  - zapíšete se jako návštěva v knize návštěv na recepci + doložení průkazu totožnosti.

Děkujeme za pochopení.

 

Vedení školy

 

Obrázek: Pixabay.com [online]. [cit. 2016-10-10]. K dispozici tady pod licencí Creative Commons CC0 Public Domain (volné dílo).

 

 

Publikován: 7.10.2016

Naposled upraven: 8.11.2017

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář