Preventivní programy Jules a Jim

Témata pro 6.B: 

  • Manipulace a skupinový tlak
  • Role a pozice
  • Odpovědnost za sebe a za skupinu 

Ve dnech 26. 2. a 13. 3. navštíví 6. B pan Daniel Dvořák z centra primární prevence Jules a Jim (https://www.julesajim.cz/). Během celkem 6 vyučovacích hodin se dozvíme:

  • co je to manipulace a skupinový tlak, jak k nim přistupovat a jak s nimi pracovat
  • v jakých rolích a pozicích vystupujeme především ve škole, ale také mimo ni
  • jaký je nás díl odpovědnosti za sebe i za skupinu

 

 

Publikován: 7.3.2018

  Kalendář