Konzultace žák - rodič - učitel

18. - 22. listopadu 2019

Konzultace žák - rodič - učitel

Tabulku s rozpisem termínů Vám nasdílím. Děti si na konzultaci připraví sebehodnocení za 1.čtvrtletí. Formulář dám dětem v papírové podobě a zároveň ho přikládám k této zprávě.

ZS

Přiložené soubory:

Publikován: 6.11.2019

Vytvořil(a): Zbyněk Samšuk

  Kalendář