4.D - Žákovský parlament

V třídních tajných demokratických volbách byli zvoleni do ŽP:

Martin

Kryštof H.

Nikolas S.

 

4.D - Žákovský parlament

Žáci od 4. ročníku jsou zapojeni do ŽP. Za naši třídu byli zvoleni výše uvedení žáci.

Úkoly zvolených žáků do ŽP:

- pravidelná účast na schůzkách ŽP

- předávání informací třídnímu kolektivu

- předávání námětů a požadavků z třídního kolektivu do ŽP

- sledování termínů schůzek ŽP na webu školy

EC

Publikován: 16.9.2021

Vytvořil(a): Eva Cupalová

Podporujeme a děkujeme