4.D - Doporučená mimočítanková četba

3 - 4 knihy za pololetí

4.D - Doporučená mimočítanková četba

- seznam knih je doporučený, ale je třeba splnit zadaný žánr (pohádka, bajka, dobrodružná lit., apod)

- zápisy provádíme podle zadané osnovy (v příloze) do zvláštního sešitu (možno pokračovat v sešitě z minulých let)

- v zápise nejde o dlouhý obsah knihy, ale o zamyšlení se nad knihou a vyjádření vlastního názoru

- tituly k přečtení si vybíráme podle probíraného žánru nebo si vybereme knihu mimo seznam, která probíranému žánru odpovídá

EC

 

 

Přiložené soubory:

Publikován: 18.9.2021

Vytvořil(a): Eva Cupalová

Podporujeme a děkujeme