Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky služeb s názvem "DVPP pro pedagogické pracovníky - matematická gramotnost"

v rámci projektu: " S výhledem na horizont", číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004198

Výzva k podání nabídky 

- příloha č. 1 Krycí list zakázky

- příloha č. 2 - Čestné prohlášení

- příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Přiložené soubory:

Publikován: 16.10.2017

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Středa 18.7.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 19.7.

Hlavní prázdniny

Pátek 20.7.

Hlavní prázdniny

Sobota 21.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 22.7.

Hlavní prázdniny

Pondělí 23.7.

Hlavní prázdniny

Úterý 24.7.

Hlavní prázdniny